INFORMATION FRÅN STYRELSEN

TVÄTTSTUGAN I 9A

FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN HAR VI BESLUTAT ATT ÄNDRA TIDERNA FÖR TVÄTTSTUGAN.

FRÅN OCH MED MÅNDAGEN DEN 29/4 2024 KOMMER VI ATT HA 4 ST TVÄTTIDER DAGLIGEN

07:00 – 11:00

11:00 – 15:00

15:00 – 18:00

18:00 – 22:00

FÖR ATT FÅ PLATS MED DESSA TIDER PÅ BOKNINGSTAVLAN KOMMER RADEN SOM IDAG ÄR FÖR PARKERING ATT TAS BORT.

OM NI INTE VILL BOKA NÅGON TVÄTTTID VÄNLIGEN TA BORT BOKNINGSSTENEN FRÅN TAVLAN.

SOPRUMMEN

VI VILL ÄVEN PÅMINNA ATT DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SLÄNGA ANNAT ÄN HUSHÅLLSSOPOR I DE GRÖNA KÄRLEN I SOPRUMMEN.

DETTA DÅ VI HAR FÅTT EXTRA KOSTNADER FRÅN LEVERANTÖREN PGA ATT DET ÄR SLÄNGT T.EX KARTONGER OCH GLAS I DESSA GRÖNA KÄRL.

KARTONGER, GLAS OCH DYLIKT SKALL SORTERAS OCH SLÄNGAS PÅ AVSEDDA PLATSER FÖR DETTA. DET FINNS FLERTALET SÅDANA PLATSER I NÄRHETEN AV VÅR FÖRENING.

STYRELSEN BRF MAJHILL

Parkering endast tillåten på avsedda parkeringsplatser

Vi vill påminna om att parkering är förbjuden i området förutom på avsedda markerade parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera bilen längre stunder på baksidan av huset, mot Enköpingsvägen, där det inte är parkeringsplatser. Detta försvårar sophämtning, snöskottning under vintern och ytan behöver även vara tillgänglig för brandkåren.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Tvättstugan i 9D stängs tillfälligt ned från och med 2024-03-11

Trots flertalet åtgärder för att lösa bullerproblemen från tvättstugan i 9D tvingas vi nu tyvärr att stänga ned tvättstugan helt. Detta är en tillfällig lösning fram tills årsstämman där omröstning sker och beslut tas. Se styrelsens propositioner nedan. Tvättstugan stängs tillfälligt på grund av att den inte uppfyller Boverkets byggregler och gällande lagkrav.

Styrelsens propositioner till vårens föreningsstämma (kallelse till stämman kommer längre fram):

Förslag 1:
Se över om den befintliga maskinparken i 9D kan flyttas till tvättstugan i 9A och att tvättiderna i 9A optimeras. Detta innebär att tvättstugan i 9D stängs ned helt och att utrymmet skulle kunna hyras ut till exempelvis ett företag, vilket bidrar till inkomst för föreningen.

Förslag 2:
Omfattande renovering av tvättstugan i 9D vilket är en tung investering för föreningen som beräknas kosta ett par miljoner. Detta innebär att föreningen behöver ta nya lån med dagens räntor och att månadsavgifterna per lägenhet höjs markant.

Dörren till tvättstugan i 9A ska vara olåst från 11/3
På grund av nedstängningen av tvättstugan i 9D behöver dörren till tvättstugan i 9A vara olåst så att boende i 9B, C & D kan nyttja den. Bokningen av tvättider i 9A fortsätter som tidigare. De som tidigare tvättade i 9D kan flytta över sin bokningsbricka dit.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Arbete i tvättstugan i 9D tisdagen den 2/1 & onsdagen den 3/1

Hej!

Planerat arbete i tvättstugan i 9D tisdagen den 2/1 & onsdagen den 3/1
Tisdagen den 2 januari samt onsdagen den 3 januari planeras arbetet för att reducera buller från tvättstugan i 9D att utföras. Detta innebär att tvättstugan inte går att boka dessa dagar. Det går bra att tvätta igen torsdagen den 4 januari. 

Engagera dig i styrelsen
Vi söker nu efter bostadsrättsinnehavare som är intresserade av att vara med och bidra till styrelsearbetet från våren 2024.
Är du intresserad? Välkommen att kontakta oss på info@brfmajhill.com.
Hör även av dig till oss om du har förslag på bostadsrättsmedlemmar som skulle vara lämpliga för en plats i styrelsen. Vi kontaktar därefter personerna som ansökt och stämmer av deras intresse.

Det är en fördel om vi kan få en bra blandning i styrelsen med olika erfarenheter och bakgrund, såväl yrkesmässigt som utbildningsmässigt. Det finns olika intressanta roller och ansvarsområden att engagera sig i inom styrelsen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Arbete 28/11

Hej,

Tisdagen den 28/11 mellan kl 8-16 kommer Regtec att utföra ett arbete som påverkar fläktsystemet. Detta innebär att frånluftsventilationen inte kommer att fungera mellan kl 08-16 den dagen. Exempelvis fungerar inte köksfläkten under denna tid.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Styrelsen informerar

Beslut om höstens städdag
Styrelsen har tillsammans med BRF Mäster Simon beslutat att anlita företaget Görans Mark och Trädgård för trädgårdsskötsel av gården framåt. Detta innebär att föreningen inte längre är i behov av städdagar som tidigare. Grannföreningen Mäster Simon har dock bokat söndagen den 12 november med start kl 10.00 för att ställa in möblerna på gården för vintern etc. Delta gärna vid intresse!

Vänligen låt dörren vara olåst till tvättstugan i 9A
På grund av bullerproblem i tvättstugan i 9D behöver dörren till tvättstugan i 9A vara olåst så att medlemmar i 9B, C & D kan nyttja den vid behov på grund av kortare tvättider i 9D för tillfället. Detta är en tillfällig lösning tills bullerutredningen för tvättstugan i 9D är gjord.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen