Monthly Archives: November 2022

Nyhetsbrev

Senaste städdagen
Det var roligt att så många kunde delta! Men vi kan ännu bättre! Tänk vad mycket som hinns med på någon timme. 

Köksstammar
Efter att ha undersökt stammarnas grundläggande skick beslutade styrelsen att gå vidare med att spola köksstammarna för att kunna filma de så kallade sticken (rören som går in i lägenheterna). Detta arbete påbörjades i trapphus 9B, men tyvärr var stammen i källaren i för dåligt skick för att fortsätta arbetet.

Styrelsen undersöker därför nu åtgärder för att komma till rätta med problemen genom så kallad ”relining”. Relining innebär att man lagar stammarna inifrån och inte behöver byta hela stammen. Relining har flera fördelar. För det första kostar en relining betydligt mindre än ett stambyte. Vidare innebär en relining ett avsevärt mindre ingrepp i varje lägenhet. Vanligtvis räcker det med att tömma köksskåpet vid avloppet. Dessutom går arbetet fortare vilket innebär mindre besvär för alla medlemmar.

Styrelsen kommer att återkomma med mer information innan det beslutas om en åtgärd och när arbetet i så fall kommer att utföras.

Installation av laddboxar
I samarbete med vår grannförening Brf Mäster Simon har styrelsen beslutat att installera laddboxar för elbilar och plugin-hybrider på våra parkeringsplatser. Samtliga platser kommer att erbjuda möjlighet till laddning och möjligheten att använda motorvärmare kommer att finnas kvar.

Projektet har beviljats stöd från Naturvårdsverket vilket innebär en kostnadsreduktion med nära 50% av den totala kostnaden. Mer information om denna installation kommer inom kort.

Problem med värmeanläggningen
Brf Majhill har sedan förra året haft problem med värmeanläggningen, vilket lett till onödigt höga värmekostnader. Värmeanläggningen är en gemensamhetsanläggning med vår grannförening Brf Mäster Simon. Tillsammans med dem har styrelsen anlitat en entreprenör (REGTEC) och flera problem har identifierats och åtgärdats och arbetet fortsätter med att få vår värmeanläggning att fungera så effektivt som möjligt.

Övernattningslägenheten
Brf Majhill har tillsammans med Brf Mäster Simon beslutat att framtida betalningar för övernattningslägenheten skall ske via Swish. Detta för att få en mer enhetlig hantering av intäkterna från lokalen och förenkla både för de som hyr och för vår administration. Föreningens bokningsansvarig kommer att påminna om detta innan nyckeln lämnas över.

Information/nyhetsbrev
För er som gärna vill ha denna information digitalt skickar vi numera även ut den via e-post. Det enda styrelsen behöver är er mailadress som skickas till info@brfmajhill.com

Vi önskar alla medlemmar en trevlig adventstid

Styrelsen Brf Majhill

Information från styrelsen

Vi har mottagit flera felanmälningar gällande lyktstolpen på innergården och är väldigt tacksamma för er hjälp. Felet är anmält till Nordstaden och vi hoppas på att det blir avhjälp så fort som bara möjligt. 

Apropå innergården så har styrelsen återigen anlitat NOMOR för att få bukt med råttproblemet. Som ni kanske sett finns det rättfällor utplacerade på lite olika ställen på vår gård. 

Med vänlig hälsning
Styrelsen HSB Brf. Majhill