Monthly Archives: June 2011

Ombesiktning OVK 17/6

För er som har fått anmärkning i den ventilationskontroll (OVK) som genomförts gäller fredagen 17/6 för ombesiktning. De lägenheter som berörs är de lägenheter som fått meddelande om att åtgärda fel. Har du inte fått någon uppmaning berörs du inte av ombesiktningen. INTAB kommer och genomför arbetet och behöver tillgång till din lägenhet. Är du inte hemma går det bra att lämna nyckeln i brevinkastet i källardörren i 9B. På dörren står det “Undercentral”. Märk nyckeln med namn och lägenhetsnummer. Nyckeln lämnas tillbaka i lägenheten genom dit brevinkast när arbetet är klart.

Vid frågor går det bra att kontakta Johan i styrelsen genom 073-9917820 eller Johan.haglund@hotmail.com.