Monthly Archives: February 2023

Information från styrelsen

Avgiftshöjning

På grund av ökade kostnader måste föreningen tyvärr höja avgiften. Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 15%. Avgiften justeras från och med april.

Preliminär tidsplan för reliningen

Startdatum för projektet är som tidigare nämnt måndag den 6 mars. Entreprenören har meddelat en preliminär tidsplan enligt nedan. Arbetet börjar alltså i trapphus A, följt av trapphus B, C och D (även kallat hus 0). Stam 5 och 6 tillhör alltså trapphus B, stam 7 och 8 trapphus C, stam 9 och 10 trapphus D. Vid frågor går det jättebra att höra av sig. 

Observera att detta är en preliminär plan och att den kan justeras under arbetets gång. 

Arbetet utförs dagtid mellan 08:00-17:00 och under denna tid är vattnet avstängt.

Intressekoll källarförråd

I källaren under 9A finns det ett outnyttjat rum och styrelsen har övervägt möjligheten att installera fler källarförråd. Innan beslut tas kring investeringen vill vi dock först höra med er medlemmar hur stort intresset egentligen är. Förråden kommer i så fall vara cirka 5 kvm stora och månadskostnaden kommer vara 150 kr/mån. 

Är du intresserad? Maila då till info@brfmajhill.com

Hälsningar
Styrelsen Brf Majhill