Monthly Archives: November 2012

Rensning bland cyklarna

Nu är det dags att rensa bland cyklarna i källarförrådet i äldre fastigheten. Samtliga cyklar är uppmärkta med en liten “tagg”, eller adresslapp.

Om ni vill behålla er cykel skall den lilla “taggen” plockas bort.

Detta skall ske snarast, dock senast den 31/1 2013.

De cyklar som efter 1/6 nästa år fortfarande har “tagg” kommer att slängas.

Detta är den första aviseringen.

Byte av värmecentral

Den 21/11 är det dags för byte av värmecentral. Mellan 08:00-18:00 kommer vattnet vara avstängt. Vidare kommer värmen vara avstängd den 21/11-22/11.

  • Det är viktigt att alla vattenkranar hålls stängda under arbetet och att det vädras så lite som möjligt efter som det annars kan bli kallt inomhus.
  • Vid frågor kring detta, vänligen kontakta i första hand Johan Häglund i styrelsen.