Föreningen

Vår förening hittar du i Ritorp, på gångavstånd till Solna centrum, Hagaparken och Ulriksdals slottsträdgård. Föreningen består av fyra uppgångar varav tre i en äldre fastighet och en i en nyare del. Totalt 41 lägenheter med en grönskande innergård.

Här finner du som medlem, spekulant, eller mäklare information om vår förening.

HSB Brf 648 Majhill bildades 1984-12-14. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Majhill 6 med adress Enköpingsvägen 9 A-D i Solna.

Bostadsrättsföreningen Majhill har 41 lägenheter, föreningslokal med pentry och 2 affärslokaler. Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter, varav en är utsedd av HSB Stockholm, och 2 suppleanter. Vidare finns två revisorer varav den ena är vald av föreningen och den andra utsedd av HSB Stockholm.

Styrelsen sammanträder i genomsnitt en gång per månad. Räkenskapsåret sträcker sig från första januari till sista december och föreningsstämman håller vi normalt i maj. Vid föreningsstämman behandlas förvaltningsberättelsen med resultat- och balansräkning samt val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

Föreningen har ett övernattningsrum med 5 bäddar för uthyrning till medlemmar i hus 9D. Kostnad är 200 SEK/dygn. Ytterligare information finns under fliken Övernattningslokal.

Namnet Majhill härrör från Byggmästare Svan som uppförde den äldre delen av huset år 1911. Hans fru hette Maj och hans svärmor Hilda, därav namnet Majhill. Den äldre delen av fastigheten klassas nu som kulturhus och är “Q-märkt”. Byggmästarens plan var att bygga ett område liknande Råsunda, men planerna gick om intet och Majhill blev det enda huset i sitt slag i området. Tills ca 90 år senare när Majhill har fått stå som normgivande när ny bebyggelse uppförts i närområdet.

I den gamla och nya delen av Majhills portaler och trappuppgångar finns målningar som syftar på verksamheter som tidigare präglade området såsom krogar och vårdshus utefter Gamla Uppsalavägen, Ulriksdals Galoppfält, handelsträdgårdar och hantverk.

Inom gångavstånd finns Ulriksdals Slottspark, Hagaparken med kungliga Haga Slott och sjöarna Brunnsviken och Edsviken med ett rikt kulturarv från 1600-talet. Runt Brunnsviken finns gång- och cykelvägar och stora möjligheter till rekreation och kulturaktiviteter.

Böcker om Ritorp från förr finns att köpa på bibloteket i Solna Centrum.