Blanketter

Nedan finns blanketter som skall fyllas i vid till exempel renovering av lägenhet. Blanketten skall skrivas ut, fyllas i så noggrant som möjligt och lämnas in. Det framgår av blanketten om den skall lämnas in till HSB eller till styrelsen.

Ansökan samt regler om ändringar i lägenhet

Ansökan om andrahandsupplåtelse bostadsrätt

Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrätt i andrahand

Fullmakt vid föreningsstämma

Mall för motion till föreningsstämma

Störningslista

Förmulär Medgivande gällande SMS-lista

Mailadress: info@brfmajhill.com