Category Archives: Uncategorized

Uppdatering angående målning av fönsterbleck och dylikt på hus 9A

Efter inkomna offerter har styrelsen den 02-10-2013 beslutat att dessa åtgärder i dagsläget blir för kostsamma och skall istället upphandlas i samband med fasadrenoveringen framledes. Allt för att maximera föreningens möjlighet till prispress.

Styrelsen beslutade istället att kompletteringsmåla vissa utsatta bleck och dörrar på hus 9A för att upprätthålla fastighetens fasad i så gott skick och god yta som möjligt.

NYCKELANSVARIG TILL CONTAINERN

FREDAG 27/9 17:00-21:00 Camilla Eriksson 070 – 673 71 37
LÖRDAG 28/9 10:00-13:00 Mattias Karlström 072-358 36 07/
Camilla Eriksson 070 – 673 71 37
LÖRDAG 28/9 17:00-20:00 Magnus Jansäter 073-520 85 00
SÖNDAG 29/9 10:00-13:00 Mattias Karlström 072-358 36 07
SÖNDAG 29/9 17:00-20:00 Mattias Karlström 072-358 36 07
MÅNDAG 30/9 17:00-21:00 Camilla Eriksson 070 – 673 71 37

Höststädning

Vi vill välkomna Er alla till den årliga höststädningen!

Vi önskar Er alla välkomna att delta i den årliga höststädningen. Detta kommer ske sista söndagen i oktober, d.v.s. den 27 oktober, mellan kl. 10:00 – 12:00.
Samling utanför redskapsboden mellan port 9C-D.

Vi kommer bjuda på korv och fika efteråt, så får Vi hoppas på gott väder och god uppslutning.

Platser för motorcyklar/mopeder

Utanför port 9A mot E4:an kommer det anläggas tre p-platser med låsanordningar för motorcyklar och mopeder.

De kan hyras till en kostnad av 50 kr/mån. Var vänlig kontakta köansvarig, Mattias Karlström 0723 – 583 607 för att ställa Er i kö om intresse finnes.

Det telefonnummer som angavs i informationsbladet stämmer inte.
Det korrekta numret står ovan.