Category Archives: Uncategorized

Föreningsstämma 2013-12-04

Den 4 december klockan 19:00 kommer bostadsrättsföreningen hålla sin årliga stämma dit Ni alla är hjärtligt välkomna.

Vi vill påminna Er om Ni vill lämna in en motion så skall den vara inkommen senast två veckor innan stämman för att kunna behandlas på föreningsstämman.

Uppdatering angående målning av fönsterbleck och dylikt på hus 9A

Efter inkomna offerter har styrelsen den 02-10-2013 beslutat att dessa åtgärder i dagsläget blir för kostsamma och skall istället upphandlas i samband med fasadrenoveringen framledes. Allt för att maximera föreningens möjlighet till prispress.

Styrelsen beslutade istället att kompletteringsmåla vissa utsatta bleck och dörrar på hus 9A för att upprätthålla fastighetens fasad i så gott skick och god yta som möjligt.

NYCKELANSVARIG TILL CONTAINERN

FREDAG 27/9 17:00-21:00 Camilla Eriksson 070 – 673 71 37
LÖRDAG 28/9 10:00-13:00 Mattias Karlström 072-358 36 07/
Camilla Eriksson 070 – 673 71 37
LÖRDAG 28/9 17:00-20:00 Magnus Jansäter 073-520 85 00
SÖNDAG 29/9 10:00-13:00 Mattias Karlström 072-358 36 07
SÖNDAG 29/9 17:00-20:00 Mattias Karlström 072-358 36 07
MÅNDAG 30/9 17:00-21:00 Camilla Eriksson 070 – 673 71 37

Höststädning

Vi vill välkomna Er alla till den årliga höststädningen!

Vi önskar Er alla välkomna att delta i den årliga höststädningen. Detta kommer ske sista söndagen i oktober, d.v.s. den 27 oktober, mellan kl. 10:00 – 12:00.
Samling utanför redskapsboden mellan port 9C-D.

Vi kommer bjuda på korv och fika efteråt, så får Vi hoppas på gott väder och god uppslutning.

Platser för motorcyklar/mopeder

Utanför port 9A mot E4:an kommer det anläggas tre p-platser med låsanordningar för motorcyklar och mopeder.

De kan hyras till en kostnad av 50 kr/mån. Var vänlig kontakta köansvarig, Mattias Karlström 0723 – 583 607 för att ställa Er i kö om intresse finnes.

Det telefonnummer som angavs i informationsbladet stämmer inte.
Det korrekta numret står ovan.