Monthly Archives: December 2022

Installation av laddboxar för elbilar & plugin-hybrider

Den 12/12 kommer företaget Dryft påbörja arbetet med installation av laddboxar. Arbetet beräknas vara klart redan innan jul. 

Medans arbetet pågår ber vi er ställa bilen någon meter längre ut än vanligt – så att elektrikerna kommer åt motorvärmarna.

Ni som använder motorvärmare kommer även i fortsättningen kunna göra detta. Som medlem behöver man höra av sig till styrelsen, så förses man med en adapter som gör att laddboxen kan användas just som en motorvärmare. 

Till skillnad från idag kommer varje medlem att debiteras för sin förbrukade el, oavsett om laddboxen används som motorvärmare eller för att ladda bilen. Debitering sker kvartalsvis genom månadsavin.

Vid frågor går det bra att kontakta Thorsten Schugk (tel. 0738155871) eller maila styrelsen (info@brfmajhill.com). 

Styrelsen Brf Majhill