Monthly Archives: August 2022

Information om filmning av köksstammar

Styrelsen håller på att analysera underlaget för beslut om stambyte av köksstammar.
Det har visat sig att underlaget är knapphändigt och den filmning med tillhörande
protokoll som ligger till grund för slutsatser är utförd 2019.

Därför har styrelsen beslutat att genomföra en ny filmning för att ha aktuellt och
korrekt underlag för beslutet. Inom kort kommer en entreprenör genomföra denna
filmning.

För dig som lägenhetsinnehavare innebär det att entreprenören
kommer att behöva tillgång till din lägenhet vid själva filmningen.

En separat avisering om denna filmning kommer att ske. Våren 2022 genomfördes
filmning av WC-stammar för att undersöka skicket på dessa. Resultatet visade på att
ingen omedelbar åtgärd behövs, utan att dessa stammar klarar sig i flera år till. Av
denna anledning kommer den nya filmningen enbart fokusera på köksstammarna.

Styrelsen BRF Majhill