Monthly Archives: October 2013

Föreningsstämma 2013-12-04

Den 4 december klockan 19:00 kommer bostadsrättsföreningen hålla sin årliga stämma dit Ni alla är hjärtligt välkomna.

Vi vill påminna Er om Ni vill lämna in en motion så skall den vara inkommen senast två veckor innan stämman för att kunna behandlas på föreningsstämman.

Uppdatering angående målning av fönsterbleck och dylikt på hus 9A

Efter inkomna offerter har styrelsen den 02-10-2013 beslutat att dessa åtgärder i dagsläget blir för kostsamma och skall istället upphandlas i samband med fasadrenoveringen framledes. Allt för att maximera föreningens möjlighet till prispress.

Styrelsen beslutade istället att kompletteringsmåla vissa utsatta bleck och dörrar på hus 9A för att upprätthålla fastighetens fasad i så gott skick och god yta som möjligt.