Monthly Archives: October 2013

Uppdatering angående målning av fönsterbleck och dylikt på hus 9A

Efter inkomna offerter har styrelsen den 02-10-2013 beslutat att dessa åtgärder i dagsläget blir för kostsamma och skall istället upphandlas i samband med fasadrenoveringen framledes. Allt för att maximera föreningens möjlighet till prispress.

Styrelsen beslutade istället att kompletteringsmåla vissa utsatta bleck och dörrar på hus 9A för att upprätthålla fastighetens fasad i så gott skick och god yta som möjligt.