Monthly Archives: September 2022

Mailutskick/Nyhetsbrev

Styrelsen har beslutat att i framtiden ge Majhills medlemmar möjlighet att ta emot viktig
information via e-post.

Tanken är att dessa utskick ersätter tidigare sms-utskick och blir ett komplement till
informationen på föreningens hemsida och anslagstavlorna.

Medlemmarna ombeds därför skicka sina mailadresser till info@brfmajhill.com.


Styrelsen Brf Majhill

Information om fortsatt undersökning av köksstammar

Första steget i analysen av köksstammarnas skick har nu genomförts. I detta steg räckte det med att entreprenören besökte ett fåtal lägenheter då entreprenören kunde genomföra huvuddelen av detta arbete genom rensluckor på vinden.

Samtliga huvudstammar har filmats och vi kommer snart att gå vidare med nästa steg för att få en bild av sticken till stammen (sticken är rören från köksavloppet till stammen). Detta kommer att ge en komplett bild av köksstammarnas status.

Detta steg kommer att innebära behov av tillträde till samtliga lägenheter. En ny avisering kommer att anslås när åtgärden är inplanerad.

Vi beklagar den olägenhet detta eventuellt orsakar, men det är nödvändigt för att vi skall kunna vidta rätt åtgärder framöver.

Tack för er förståelse och er hjälp!


Styrelsen Brf Majhill

Tillträde till alla lägenheter den 22/9

Styrelsen har uppdragit åt KA VVS att genomföra filmning av köksstammar i vår fastighet. Det är Christoffer Asplund (070-4224308) som är ansvarig på KA VVS för arbetet.

Arbetet kommer att utföras mellan 08:00 – 17:00 den 22/9. För att undvika extra kostnader ber vi er planera för detta besök genom att antingen:

– Vara hemma i lägenheten mellan kl 08:00 – 17:00
– Lämna er nyckel uppmärkt med ert namn till styrelseledamot Marta Brodersen, 9A, (073-6412136) senast kl 21:00 den 21/9, dvs dagen innan filmningen
– Lämna er nyckel uppmärkt med ert namn i brevinkastet vid undercentralen på nedre botten i trapphus 9B

Om ni lämnar er nyckel (antingen i brevinkastet till undercentralen 9B eller hos Marta Brodersen) kommer den att kunna hämtas mellan 17:00 – 21:00 hos Marta Brodersen.

Det är viktigt för ett korrekt resultat av filmningen att KA VVS får tillgång till alla lägenheter och därför vill vi vänligen påminna om att ni enligt bostadsrättslagen är skyldiga att lämna tillträde för underhållsåtgärder som föreningen behöver uträtta i era lägenheter. Vi ber er därför underlätta detta arbete genom att vara tillgängliga enligt ovan på utsatt dag och tid.

Inför besöket behöver ni flytta saker som står vid avloppet i köket. Tömma eller ta bort skåp eller lådor som är i vägen för avloppet.

Stort tack på förhand för er medverkan!

Styrelsen Brf Majhill