Information

Nycklar

Fastighetsnycklar kan beställas via styrelsen. Det är Råsäk som skötar våra nycklar och lås, och de finns på Galoppvägen 12.

Renovering

För föreningens och er medlemmars bästa önskar styrelsen framöver bli kontaktade om ni planerar renovering av kök och/eller badrum. Läs vad som gäller när du ska renovera här.

Avstängningar av vatten och värme

INFORMATION GÄLLANDE OMBYGGNATIONER/RENOVERINGAR SOM KRÄVER AVSTÄNGNINGAV VÄRME, VATTEN OCH/ELLER EL

Medlem ansvarar för att koordinera alla olika yrkesverksamma/hantverkare vid ombyggnation och avstängning av värme, vatten och/eller el hos dig som medlem.

Detta ska aviseras enligt gällande regler av dig som medlem (se punkt 3 nedan).

Vid avstängning av värme och varmvatten, i anslutning till av medlem påkallad renovering/åtgärd, gäller följande;

  1. Medlem kontaktar Nordstadens kundtjänst via telefon (08-32 40 60) eller via mail (kundtjanst@nordstaden.se) för att boka tid med fastighetsskötaren.
  2. Om avstängningen planeras in onsdag (udda veckor), när fastighetsskötaren ronderar huset, kostar det 450 kr exkl. moms. Övriga dagar blir kostnaden 870 kr exkl. moms pga framkörningsavgift som då tillkommer.
  3. Medlem ansvarar själv för att avstängningen aviseras i god tid (senast fem arbetsdagar före avstängningen) och att avisering sker till samtliga berörda. Observera: att Majhill och grannföreningen Mäster Simon delar på en undercentral och att även grannföreningens portar kan beröras av avstängningen.
  4. Vid avstängning av värme, ansvarar du för att radiatorer i samtliga berörda lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen luftas efter avstängningen.
  5. Avstängningar får endast göras under helgfri vardag mellan kl. 08.00 och 16.00. Avstängningen får inte vara mer än maximalt tre timmar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.