Information och blanketter

Andrahandsuthyrningar i föreningen

Efter frågor från medlemmar vil vi med detta informera om att de andrahandsuthyrningar som styrelsen godkänt följer alla formaliakrav och hyresnämndens rekommendationer.

Blanketter du behöver skicka in hittar du här.

Styrelsen kommer enligt §12 i stadgarna att se över möjlighet att ta ut avgift för andrahandsuthyrning. Majhill har idag cirka 10% av lägenhetsbeståndet uthyrt i andrahand, vilket medför bortfall av potentiell arbetskraft i styrelsen och ökad administration och kostnad.

Överlåtelsetillsyn vid försäljning

Vi vill informera er alla att styrelsen har tagit ett policybeslut gällande överlåtelsetillsyn vid försäljning av lägenheter. Det innebär att säljare kommer kontaktas av fastighetsförvaltare åt föreningen som kommer göra en okulär besiktning av befintligt skick på lägenheten. Skick och felaktigheter kommer dokumenteras och behöva åtgärdas av säljare. Detta är en säkerhetsåtgärd för framtida medlemmar och för att säkerställa ett systematiskt styrelsearbete framöver.

Renovering

För föreningens och er medlemmars bästa önskar styrelsen framöver bli kontaktade om ni planerar renovering av kök och/eller badrum. Läs vad som gäller när du ska renovera här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.