Information

Nycklar

Fastighetsnycklar kan beställas via styrelsen. Det är Råsäk som skötar våra nycklar och lås, och dem finns precis över Enköpingsvägen på Galoppvägen 12.

Renovering

För föreningens och er medlemmars bästa önskar styrelsen framöver bli kontaktade om ni planerar renovering av kök och/eller badrum. Läs vad som gäller när du ska renovera här.

Avstängningar av vatten och värme

INFORMATION GÄLLANDE OMBYGGNATIONER/RENOVERINGAR SOM KRÄVER AVSTÄNGNINGAV VÄRME, VATTEN OCH/ELLER EL

Du som medlem ansvarar för och sköter att koordinera alla olika yrkes-verksamma och hantverkare vid ombyggnation och avstängning av värme, vatten och/eller el hos dig som medlem.

Detta ska också aviseras enligt gällande regler av dig som medlem, se informationsblad angående avstängning av värme, vatten och/eller el. Tänk på att du som medlem kan hållas ekonomiskt ansvarig om andra medlemmars vitvaror eller dylikt förstörs om avstängningar inte aviserats i god tid.

OBSERVERA att Brf. Majhill sitter ihop med grannföreningen Brf. Mäster Simon vad gäller värme och tappvatten när det kommer till avstängningar som kan beröra deras medlemmar också.  Aviseringar kan behövas i dessa portar likaså.

Vid avstängning av värme och varmvatten, i anslutning till av medlem påkallad renovering/åtgärd, gäller följande;

  1. Du ansvarar själv för att avstängningen aviseras i god tid (senast fem arbetsdagar före avstängningen) och att avisering sker till samtliga berörda. Observera: att Majhill och grannföreningen Mäster Simon delar på en undercentral och att även grannföreningens portar kan beröras av avstängningen.
  2. Vid avstängning av värme, ansvarar du för att radiatorer i samtliga berörda lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen luftas efter avstängningen
  1. Avstängningar får endast göras under helgfri vardag mellan kl. 08.00 och 16.00. Avstängningen får inte vara mer än maximalt tre timmar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.