Blanketter och information

Nedan finns blanketter som skall fyllas i vid till exempel renovering av lägenhet. Blanketten skall skrivas ut, fyllas i så noggrant som möjligt och lämnas in. Det framgår av blanketten om den skall lämnas in till HSB eller till styrelsen.

Tips inför renovering och/eller ombyggnation av lägenhet

Tips för att minimera vattenskador vid köksrenoveringar

Regler för ändring i lägenhet ifyllningsbar

Nya riktlinjer för andrahandsupplåtelse bostadsrätt 2016

Ansökan om andrahandsupplåtelse bostadsrätt

Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrätt i andrahand

Fullmakt vid föreningsstämma

Mall för motion till föreningsstämma

Instruktion-motorvärmare

Störningslista

Mailadress: info@brfmajhill.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.