Monthly Archives: September 2013

NYCKELANSVARIG TILL CONTAINERN

FREDAG 27/9 17:00-21:00 Camilla Eriksson 070 – 673 71 37
LÖRDAG 28/9 10:00-13:00 Mattias Karlström 072-358 36 07/
Camilla Eriksson 070 – 673 71 37
LÖRDAG 28/9 17:00-20:00 Magnus Jansäter 073-520 85 00
SÖNDAG 29/9 10:00-13:00 Mattias Karlström 072-358 36 07
SÖNDAG 29/9 17:00-20:00 Mattias Karlström 072-358 36 07
MÅNDAG 30/9 17:00-21:00 Camilla Eriksson 070 – 673 71 37

Höststädning

Vi vill välkomna Er alla till den årliga höststädningen!

Vi önskar Er alla välkomna att delta i den årliga höststädningen. Detta kommer ske sista söndagen i oktober, d.v.s. den 27 oktober, mellan kl. 10:00 – 12:00.
Samling utanför redskapsboden mellan port 9C-D.

Vi kommer bjuda på korv och fika efteråt, så får Vi hoppas på gott väder och god uppslutning.

Platser för motorcyklar/mopeder

Utanför port 9A mot E4:an kommer det anläggas tre p-platser med låsanordningar för motorcyklar och mopeder.

De kan hyras till en kostnad av 50 kr/mån. Var vänlig kontakta köansvarig, Mattias Karlström 0723 – 583 607 för att ställa Er i kö om intresse finnes.

Det telefonnummer som angavs i informationsbladet stämmer inte.
Det korrekta numret står ovan.

Container för grovsopor

Sista helgen i september (fr.o.m. fredagen den 27/9 t.o.m. måndagen den 30/9) har Vi beställt en container för att slänga grovsopor för alla medlemmar.

EJ farligt avfall, elavfall eller mat. Se Solna kommuns hemsida för sådant avfall. http://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/

Containern kommer vara öppen mellan 17:00 och 21:00 på vardagkvällarna. Under helgen kommer den även vara öppen mellan 10:00 – 13:00 samt 17:00 – 20:00.
Tider och telefonnummer till nyckelansvarig kommer stå på containern.

Tidningsåtervinning

Eftersom de tre kärlen för tidningsåtervinning utanför port 9A inte nyttjas fullt ut har styrelsen 2013-08-14 beslutat att kärlen ska reduceras samt flyttas in i soprummet i hus 9A.

Alla medlemmar har tillgång till soprummet i port 9A med sina husnycklar där kärlet för tidningsåtervinning kommer stå. Om kärlet i soprummet är fullt finns det en återvinningsstation ner mot Brunnsviken på Nämndemansgatan, som tar emot tidningsåtervinning.

Målning av fönsterbleck och dylikt i 9A

Styrelsen har begärt in offerter för målning av fönsterbleck och dylikt på fastigheten 9A. Detta arbetet kommer slutföras innan vintern 2013.

Vi vill informera Er om att i och med detta arbete kommer målare behöva tillträde till lägenheterna i hus 9A. Om Ni vet med Er att Ni kommer vara bortresta då detta arbete påannonseras under hösten, var vänlig meddela eller överlämna nycklar till styrelsen för att arbetet ska kunna färdigställas så snabbt och smidigt som möjligt.

Portar

Föreningen har haft problem med råttor som hittar in i grunden av fastigheten. Styrelsen håller på att se över olika lösningsförslag.

Vi vill härmed uppmana Er att meddela styrelsen om Ni ser råttor och i så fall vart. Dessutom ber Vi Er att försöka hålla portar stängda eller under uppsikt för att undvika att råttor slinker in i fastigheten.