Arbete 28/11

Hej,

Tisdagen den 28/11 mellan kl 8-16 kommer Regtec att utföra ett arbete som påverkar fläktsystemet. Detta innebär att frånluftsventilationen inte kommer att fungera mellan kl 08-16 den dagen. Exempelvis fungerar inte köksfläkten under denna tid.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Styrelsen informerar

Beslut om höstens städdag
Styrelsen har tillsammans med BRF Mäster Simon beslutat att anlita företaget Görans Mark och Trädgård för trädgårdsskötsel av gården framåt. Detta innebär att föreningen inte längre är i behov av städdagar som tidigare. Grannföreningen Mäster Simon har dock bokat söndagen den 12 november med start kl 10.00 för att ställa in möblerna på gården för vintern etc. Delta gärna vid intresse!

Vänligen låt dörren vara olåst till tvättstugan i 9A
På grund av bullerproblem i tvättstugan i 9D behöver dörren till tvättstugan i 9A vara olåst så att medlemmar i 9B, C & D kan nyttja den vid behov på grund av kortare tvättider i 9D för tillfället. Detta är en tillfällig lösning tills bullerutredningen för tvättstugan i 9D är gjord.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

OBS: Nya tider i tvättstugan 9D från och med 2023-10-04

Hej,

På grund av mycket störande ljud och vibrationer för boende över tvättstugan i 9D behöver tvättiderna i 9D ändras omgående tills en utredning gjorts.

De nya tvättiderna är klockan 9-12, 12-15 samt 15-18.

Det är alltså inte tillåtet att tvätta före klockan 09 eller efter klockan 18 tillsvidare. Styrelsen återkommer med besked om hur vi ska gå vidare så snart utredningen är utförd.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

PÅMINNELSE: Arbete på de liggande avloppsstammarna

Måndagen den 21 augusti kommer arbetet på de liggande avloppsstammarna i källaren att påbörjas.

För de som har förråd under 9C sker överlämning av nyckel 18e augusti mellan kl 07.30-09.00. i port 9A.

Stambytet i källaren kommer att pågå enligt följande och information nedan avser samtliga lägenheter: Vatten och avlopp får inte nyttjas mellan kl 08:00 till 16:00.

Vid respektive tidsperiod så är vattnet avstängt och avloppet urkopplat.

Boende får inte hälla ned någon vätska i diskho/dusch/toalett.

9A
Start 21/8
Slut 23/8
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten som vanligt.

9B/C/D
Start 28/8
Slut 22/9
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten som vanligt.

Information om vilka förråd som behöver tömmas finns på hemsidan sedan tidigare, https://brfmajhill.com/

Toalett under avstängningen

Under perioden kommer två bajamajor att finnas ute på gården tillgängliga för samtliga boende. Föreningen Mäster Simons är även vänliga och låter oss använda deras toalett i tvättstugan. Tvättstugan hittar ni på Mäster Simons Väg 12, en trappa ned.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Information till medlemmar gällande avloppsstammar i källaren

Som tidigare informerats kommer arbetet på de liggande avloppsstammarna i källaren att påbörjas måndagen den 21 augusti.

Stambytet i källaren kommer att pågå enligt följande och information nedan avser samtliga lägenheter:
Vatten och avlopp får inte nyttjas mellan 08:00 till 16:00.

Vid respektive tidsperiod så är vattnet avstängt och avloppet urkopplat.

Boende får inte hälla ned någon vätska i diskho/dusch/toalett.

9A
Start 21/8
Slut 23/8
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten såsom vanligt.

9B/C/D
Start 28/8
Slut 22/9
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten såsom vanligt.

Följande förråd i 9A behöver tömmas: 

11/9014, 13, 14, 21

Vid behov finns ett större förråd i 9A där förvaring kan ske, dock delas denna yta med övriga boende i föreningen som också väljer att förvara sina saker i förrådet. Förrådet kommer att vara låst med en nyckel som enbart styrelsen har tillgång till. D.v.s. saker som ställs in i förrådet kommer inte att vara tillgängliga under arbetets gång. Boenden som behöver flytta sina saker till det stora förrådet kan göra detta den 16/8 kl 18:00

Styrelsen tar inte ansvar för eventuella lösören som försvinner vid förvaring i stora förrådet. För förvaring på denna yta är det först till kvarn som gäller. Blir utrymmet fullt återfinns inga andra förvaringsmöjligheter.

När förråden i 9A är tömda behöver hänglåset inte hängas tillbaka. Förråden ska vara öppna.

Följande förråd under 9C behöver rensas så att det är 1 meter fritt kring avloppsrören i taket:

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 9003, 9011, 9012, 9013

Vi vill även uppmana er att tömma förråden på känsliga och värdefulla saker.
Styrelsen tar inte ansvar för de eventuella saker som försvinner/skadas.

För de som har förråd under 9C sker överlämning av nyckel 18e augusti mellan kl 07.30-09.00.

_____________________________________________________________________________________________________

Under vecka 33 kommer det finnas en container uppställd på gården där medlemmar kan göra sig av med sitt skräp, då vi misstänker att många passar på att rensa sina förråd.

_____________________________________________________________________________________________________

Information för er som inte hämtat ut er nyckel sedan tidigare:
Önskar man att få sin nyckel åter får man ringa Nicklas på 070 758 22 08, medtag ID. Det finns möjlighet att återfå nyckeln under veckorna V27-V29.

Lägenhetsnr:
1202 – 9B
1102 – 9D
1101 – 9D
1201 – 9B
1301 – 9D
9002B (HGE Konsult) 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Information till medlemmar gällande avloppsstammar i källaren

Hej,

Måndagen den 21 augusti planeras arbete att genomföras på de liggande avloppsstammarna i källaren. Detta innebär att lösören i källarförråden behöver flyttas ca 1 meter från avloppsstammarna som går i källaren och att saker av värde bör flyttas ut ur förrådet.

Det är därför viktigt att vi alla tar vårt ansvar för våra egna förråd och gör det så lätt som möjligt både för oss och för entreprenören och ser till så att samtliga förråd är i ordning till den 21 augusti.

Vid byte av avloppet kommer stammarna stängas av. Exakt tidsplanering görs i början på augusti. Styrelsen återkommer med information så snart vi fått den.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Återlämning av nycklar i port D måndagen den 19e juni klockan 07.30-08.30

Hej! 

Nu är reliningen helt klar och återlämning av nycklarna sker i port D måndagen den 19e juni klockan 07.30-08.30. Vet man med sig att man saknar sina nycklar och bor i port B, C och D kan man hämta dem där. Detta kommer att bli sista gången för återlämning av nycklarna, sedan kommer de att ta dem till sin företagsadress i Tullinge. 

Mvh Christoffer Asplund

KA vvs service AB

Mekanikervägen 1

14633 tullinge

Mobil; 0704224308