Information om fortsatt undersökning av köksstammar

Första steget i analysen av köksstammarnas skick har nu genomförts. I detta steg räckte det med att entreprenören besökte ett fåtal lägenheter då entreprenören kunde genomföra huvuddelen av detta arbete genom rensluckor på vinden.

Samtliga huvudstammar har filmats och vi kommer snart att gå vidare med nästa steg för att få en bild av sticken till stammen (sticken är rören från köksavloppet till stammen). Detta kommer att ge en komplett bild av köksstammarnas status.

Detta steg kommer att innebära behov av tillträde till samtliga lägenheter. En ny avisering kommer att anslås när åtgärden är inplanerad.

Vi beklagar den olägenhet detta eventuellt orsakar, men det är nödvändigt för att vi skall kunna vidta rätt åtgärder framöver.

Tack för er förståelse och er hjälp!


Styrelsen Brf Majhill

Tillträde till alla lägenheter den 22/9

Styrelsen har uppdragit åt KA VVS att genomföra filmning av köksstammar i vår fastighet. Det är Christoffer Asplund (070-4224308) som är ansvarig på KA VVS för arbetet.

Arbetet kommer att utföras mellan 08:00 – 17:00 den 22/9. För att undvika extra kostnader ber vi er planera för detta besök genom att antingen:

– Vara hemma i lägenheten mellan kl 08:00 – 17:00
– Lämna er nyckel uppmärkt med ert namn till styrelseledamot Marta Brodersen, 9A, (073-6412136) senast kl 21:00 den 21/9, dvs dagen innan filmningen
– Lämna er nyckel uppmärkt med ert namn i brevinkastet vid undercentralen på nedre botten i trapphus 9B

Om ni lämnar er nyckel (antingen i brevinkastet till undercentralen 9B eller hos Marta Brodersen) kommer den att kunna hämtas mellan 17:00 – 21:00 hos Marta Brodersen.

Det är viktigt för ett korrekt resultat av filmningen att KA VVS får tillgång till alla lägenheter och därför vill vi vänligen påminna om att ni enligt bostadsrättslagen är skyldiga att lämna tillträde för underhållsåtgärder som föreningen behöver uträtta i era lägenheter. Vi ber er därför underlätta detta arbete genom att vara tillgängliga enligt ovan på utsatt dag och tid.

Inför besöket behöver ni flytta saker som står vid avloppet i köket. Tömma eller ta bort skåp eller lådor som är i vägen för avloppet.

Stort tack på förhand för er medverkan!

Styrelsen Brf Majhill

Information om filmning av köksstammar

Styrelsen håller på att analysera underlaget för beslut om stambyte av köksstammar.
Det har visat sig att underlaget är knapphändigt och den filmning med tillhörande
protokoll som ligger till grund för slutsatser är utförd 2019.

Därför har styrelsen beslutat att genomföra en ny filmning för att ha aktuellt och
korrekt underlag för beslutet. Inom kort kommer en entreprenör genomföra denna
filmning.

För dig som lägenhetsinnehavare innebär det att entreprenören
kommer att behöva tillgång till din lägenhet vid själva filmningen.

En separat avisering om denna filmning kommer att ske. Våren 2022 genomfördes
filmning av WC-stammar för att undersöka skicket på dessa. Resultatet visade på att
ingen omedelbar åtgärd behövs, utan att dessa stammar klarar sig i flera år till. Av
denna anledning kommer den nya filmningen enbart fokusera på köksstammarna.

Styrelsen BRF Majhill

Information om stambyte

Den 13/6 informerade tidigare styrelse om ett stundande stambyte av köksstammar. På mötet lyftes många frågor och synpunkter.

Nuvarande styrelse kommer därför gå igenom frågor och synpunkter med föreningens förvaltare i detalj och en ny plan kommer att tas fram för de åtgärder som behövs när det gäller stammarna.

Det kommer inte påbörjas något stambyte i september. När ett stambyte blir aktuellt kommer vi att informera om detta i god tid.

Underhållet av fastigheten är viktigt för att våra lägenheter skall behålla sitt värde och vara attraktiva att bo i både idag och i framtiden.

Styrelsen

Nyhetsbrev april 2022

Elbesiktning 8/4

Styrelsen har tidigare beslutat om en besiktning och kontroll av befintliga el-stammar och stigare i föreningen. Besiktningen kommer utföras av JB Byggkonsult AB mellan kl 08:00 fram till em i ett urval av våra medlemmars lägenheter samt föreningens lokaler. De medlemmar som detta gäller har fått information om detta, så om du inte har fått någon information kring detta kan du bortse från informationen.

Städdag den 27 april kl. 18:00

Våren närmar sig med stormsteg och för att göra vår underbara gårdsplan fin och redo att möta våren bjuds det in till städdag den 27 april kl 18:00. Vi möts då upp på innergården och efteråt kommer det att bjudas på enklare tilltugg och förfriskningar. Utöver frisk vårluft är städdagen en härlig möjlighet att träffa och lära känna dina grannar ännu bättre. Vi från styrelsen kommer också närvara och kan svara på eventuella frågor och funderingar från dig som medlem.

Information om skyddsrum

På senare tid har styrelsen fått frågor gällande skyddsrum. Vi vill passa på att informera er att styrelsen kontinuerligt arbetar med dessa frågor och har en representant, Sten Andersson, i styrelsen som ansvarar för just denna fråga. För att tillgodose våra medlemmar med den senaste och mest uppdaterade informationen, hänvisar vi er till HSB:s hemsida och artikeln ”Skyddsrum i bostadsrättsföreningar och fastigheter”. https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/skyddsrum-i-bostadsrattsforeningar-och-fastigheter/

Sten önskar hjälp att assistera honom att inventera och möjligtvis funktionstesta befintlig materiel i vårt skyddsrum under städdagen den 27/4. Om det inte finns tid eller frivilliga (behövs cirka 4 personer) till denna inventering kommer vi inventera vid ett annat datum och be om frivilliga.

Information om cyklar

Vad gäller cyklar i vårt cykelrum i 9A så har det gjorts en uppmärkning och inventering under våren-22. För att öka funktionaliteten och tillgängligheten för medlemmar som använder sina cyklar regelbundet har beslut tagits om att rensa bort cyklar som inte anses användas i vardagligt bruk. Dessa cyklar kommer flyttas till annan förvaring än i cykelrummet i 9A. Om ni vill hämta/använda er cykel som flyttats var vänlig kontakta info@brfmajhill.com i god tid innan ni behöver cykeln för hjälp att hämta upp er cykel ur källarförrådet.

Målning av lägenhetsdörrar

Under maj månad kommer de lägenhets- och allmänna föreningsdörrar som ej blivit utbytta mot nya säkerhetsklassade dörrar målas till samma kulör som de nya säkerhetsdörrarna. För de medlemmar som önskar kommer målning av insidan av dörren att erbjudas och faktureras på juli-avin. Information kring detta har skickats ut till berörda medlemmar.

Var vänlig svara på denna information så snart ni kan och således hinner boka in målning hos er innan det är för sent.

Byte av nyckelhantering

Styrelsen har fattat beslut om att anlita RÅSÄK som ny partner att hantera våra nycklar. RÅSÄK, som står för Råsunda Säkerhetsentreprenad, etablerades i Solna år 1979 och har fortfarande servicekontor kvar i Solna. Nu med ny adress på Galoppvägen 12 vilket ökar tillgängligheten för oss alla. Med RÅSÄK får vi en lokal och trygg partner vad gäller nyckelservice.

Flyktingkrisen från Ukraina

Styrelsen har fått frågor från medlemmar om vad vi som bostadsrättsförening kan göra för att hjälpa flyktingar från Ukraina, där frågor bland annat handlat om att kunna ordna med lägenheter/lokal genom att ställa befintligt tomma utrymmen till förfogande.

Enligt information från HSB krävs dock ett stämmobeslut för detta, vilket är strikt juridiskt. Det går att läsa mer om detta på HSB:s hemsida i artikeln ”Bidra med boende till flyktingar? Tips till er bostadsrättsförening”.

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2022/bidra-med-boende-till-flyktingar-tips-till-er-bostadsrattsforening/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_source=APSIS

Finns även mer information på Migrationsverkets hemsida om hur ni som enskilda kan bidra.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html

Byte av porten mot innergården i 9D

Under sommaren kommer porten i 9D som vetter mot innergården att bytas ut. Detta då den befintliga porten är mycket skadad och sliten.

Intresse för laddstolpar för elbil

Elbilar blir allt vanligare och givetvis vill vi med tiden kunna erbjuda våra medlemmar laddstolpar för elbilar på våra parkeringsplatser, något vi saknar idag.

Vi i Majhills styrelse vill först och främst visa på vår uppskattning att ni medlemmar är engagerade och gillar visat intresse att involvera er och bidra med hjälp i frågor ni berörs av. Styrelsen kommer tacksamt ta emot er hjälp att driva frågor ni är villiga att engagera er i då vi alla är medlemmar i föreningen Majhill.

Vidare vill vi informera er om processerna och besluten som styr styrelsearbetet med att införa laddstolpar och annat så ni förstår varför saker ibland kan verka ta lång tid.

Eftersom Majhill ingår i en samfällighet där grannföreningen Mäster Simon också ingår är alla beslut som rör mark, uppvärmning, och vatten, beslut som behövs fattas enhälligt med dem. Föreningarna behöver således göra gemensam sak av att undersöka om föreningarnas elkapacitet behöver utökas eller om effekten behöver styras om för att installera laddstolpar på den gemensamma parkeringen. Anläggningsbeslutet mellan föreningarna behöver också justeras eller skrivas om hos Lantmäteriet inför nya installationer på gemensam mark, vilket också kommer ta tid och kosta pengar.

Med detta sagt är det något vi i styrelsen aktivt jobbar mot, dock går arbetet mycket långsamt.

Slutligen måste vi uppmärksamma och informera er om att våra befintliga elstolpar på parkeringsplatserna INTE är avsedda för att ladda elbilar, då detta kan leda till både brand och minskad eltillförsel i våra lägenheter.

Årsstämma

Årsstämman kommer att ske under i slutet av våren/början av sommaren. Då styrelsen valt att byta ekonomisk förvaltare till Nordstaden AB kommer detta byte innebära vissa förseningar och förskjutningar såsom exempelvis årsstämman detta år. Mer information om detta samt kallelse kommer att komma senare under våren.

SLUTLIGEN: Ni medlemmar i 9B-D som inte besvarat kakelugns inventeringsformuläret var vänlig gör det snarast, tack.

Sist men inte minst önskar vi er alla en riktigt ljuvlig vår med förhoppningsvis ett avtagande/slut på dessa Corona-restriktioner och elände det medfört.