Felanmälan

Via webb på https://felanmalan.hsb.se/och följ sedan instruktioner.

Via telefon, ring HSB Servicecenter under dagtid,
mån-fre Kl 07:00 – 17:30
telefonnummer: 010-442 11 00

Fastighetsskötaren kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar,
beräknat från när din anmälan registrerats hos oss.

För akuta fel efter telefontid, kontakta jouren på 08-695 00 00

Tänk på att anlitande av jourmontör medför extra höga kostnader för vår förening. Jourmontör bör därför endast utnyttjas i akuta fall. Vid problem, kontakta alltid någon i styrelsen i första hand innan jourmontör kontaktas.

Se även information i våra trappuppgångar eller kontakta styrelsen på:

info@brfmajhill.com