Monthly Archives: March 2016

Soprummen

Vi har märkt att det lätt samlas sopor som INTE tillhör vanligt hushållsavfall i soprummen. Detta medför Oss alla en extra kostnad i form av bortförsel av sopor/avfall samt extra städkostnader. Vi har beställt extra informationsmaterial från Solna Stad till alla medlemmar som Vi ska sätta upp men Vi vill med detta be Er alla om hjälp att hålla rent även i soprummet. Tack för visad hänsyn vid allas gemensamma ytor.

För vanlig återvinning; typ kartong, glas, metall, plast och dylikt är återvinningen numera placerad vid järnvägen på Regementsgatan runt nummer 50.

För grovt avfall se;

http://www.sorab.se/hushall/atervinningscentraler/kvarnkullen-avc-sundbyberg/

Vi vill också informera Er om att styrelsen beslutat att vid höststädningen, som extra förmån för alla medlemmar, ta in en container för grovt avfall som Ni kan då kan nyttja.

Ny fastighetsskötare

Vi kommer få en ny fastighetsskötare fr.o.m. den första april 2016 då Christian Kraft kommer gå över till skötsel av nyproduktion. Vi tackar honom för ett par bra år och hälsar härmed Walter Aguilar välkommen till vår förening!

Vid felanmälan var vänlig ring vår nya fastighetsskötare på;

HSB:s Servicecenter 010 – 442 11 00.

Att tänka på: Det är Ni som ägare till Er lägenhet som får stå för kostnaderna om felanmälan gäller saker Ni är skyldiga att underhålla och/eller ansvara för. Om så är fallet kommer Vi fortsättningsvis att debitera Er för denna kostnad, i enlighet med stadgarna.