Monthly Archives: April 2024

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

TVÄTTSTUGAN I 9A

FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN HAR VI BESLUTAT ATT ÄNDRA TIDERNA FÖR TVÄTTSTUGAN.

FRÅN OCH MED MÅNDAGEN DEN 29/4 2024 KOMMER VI ATT HA 4 ST TVÄTTIDER DAGLIGEN

07:00 – 11:00

11:00 – 15:00

15:00 – 18:00

18:00 – 22:00

FÖR ATT FÅ PLATS MED DESSA TIDER PÅ BOKNINGSTAVLAN KOMMER RADEN SOM IDAG ÄR FÖR PARKERING ATT TAS BORT.

OM NI INTE VILL BOKA NÅGON TVÄTTTID VÄNLIGEN TA BORT BOKNINGSSTENEN FRÅN TAVLAN.

SOPRUMMEN

VI VILL ÄVEN PÅMINNA ATT DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SLÄNGA ANNAT ÄN HUSHÅLLSSOPOR I DE GRÖNA KÄRLEN I SOPRUMMEN.

DETTA DÅ VI HAR FÅTT EXTRA KOSTNADER FRÅN LEVERANTÖREN PGA ATT DET ÄR SLÄNGT T.EX KARTONGER OCH GLAS I DESSA GRÖNA KÄRL.

KARTONGER, GLAS OCH DYLIKT SKALL SORTERAS OCH SLÄNGAS PÅ AVSEDDA PLATSER FÖR DETTA. DET FINNS FLERTALET SÅDANA PLATSER I NÄRHETEN AV VÅR FÖRENING.

STYRELSEN BRF MAJHILL