Uthyrning & försäljning

Andrahandsuthyrningar i föreningen

Efter frågor från medlemmar vill vi med detta informera om att de andrahandsuthyrningar som styrelsen godkänt följer alla formaliakrav och hyresnämndens rekommendationer.

Blanketter du behöver skicka in hittar du här.

Styrelsen har enligt §12 i stadgarna fattat beslut att från 01-01-2021 ta ut avgift för andrahandsuthyrning, som motsvarar 10% av ett prisbasbelopp. Majhill har idag cirka 10% av lägenhetsbeståndet uthyrt i andrahand, vilket medför bortfall av potentiell arbetskraft i styrelsen och ökad administration och kostnad.

Styrelsen har fattat beslut om att Majhills medlemmar har förtur när det gäller platserna på föreningens egna parkering. Hyresgäster som hyr lägenhet i andra hand kan endast hyra parkering i mån av plats.

Överlåtelsetillsyn vid försäljning

Vi vill informera er alla att styrelsen har tagit ett policybeslut gällande överlåtelsetillsyn vid försäljning av lägenheter. Det innebär att säljare kommer kontaktas av fastighetsförvaltare åt föreningen som kommer göra en okulär besiktning av befintligt skick på lägenheten. Skick och felaktigheter kommer dokumenteras och behöva åtgärdas av säljare. Detta är en säkerhetsåtgärd för framtida medlemmar och för att säkerställa ett systematiskt styrelsearbete framöver.