Monthly Archives: January 2013

Lediga extra förråd

För närvarande finns det extra förråd att hyra. Tillträde omgående. Kontakta Mattias Karlström i styrelsen för mer information.

Det finns förråd på 7,5 kvm och 5 kvm där avgiften ligger på 150 kr per månad respektive 100 kr per månad.

Uppmaning till rökare

Vid flertalet tillfällen den senaste tiden har det slängts ned cigarettfimpar och cigarettpaket utanför trapphus 9A.

Styrelsen vill därför uppmana alla rökare och boende som har gäster som röker att ni tar hand om era fimpar och förbrukade paket.

Varmvatten och värme fungerar åter normalt

De problem som till och från inneburit att varmvattnet tagit slut är nu åtgärdade. Problemen skall ha berott på att styrutrustningen inte varit komplett, utan saknat tre givare. Detta har i sin tur lett till mycket långsam reaktion i varmvattenberedaren. Därför har vattnet stundtals varit ljummet, eller till och med kallt.

Nu är styrutrustningen inkopplad och varmvatten skall finnas tillgänglig som vanligt. Arbetet med byte av värmecentral är tyvärr försenat och entreprenörerna är ännu inte helt färdiga. Enligt entreprenörerna skall det inte uppstå fler driftstörningar under slutförandet av arbetet.