Monthly Archives: January 2013

Varmvatten och värme fungerar åter normalt

De problem som till och från inneburit att varmvattnet tagit slut är nu åtgärdade. Problemen skall ha berott på att styrutrustningen inte varit komplett, utan saknat tre givare. Detta har i sin tur lett till mycket långsam reaktion i varmvattenberedaren. Därför har vattnet stundtals varit ljummet, eller till och med kallt.

Nu är styrutrustningen inkopplad och varmvatten skall finnas tillgänglig som vanligt. Arbetet med byte av värmecentral är tyvärr försenat och entreprenörerna är ännu inte helt färdiga. Enligt entreprenörerna skall det inte uppstå fler driftstörningar under slutförandet av arbetet.