Monthly Archives: April 2012

Höjning av avgiften från den 1/7

På grund av ökande kostnader för bl a reparationer och andra löpande utgifter kommer föreningen höja avgiften med 5 % från och med 1/7 2012.

Nästan samtliga utgifter föreningen har ökar för varje år, som fjärrvärme, el, vatten och löpande reparationer. Föreningen behöver även tidigarelägga ett underhåll av fjärrvärmeanläggningen vilket eventuellt kan komma att innebära ett ökat finansieringsbehov (nya lån).

Vid frågor kring detta, vänligen kontakta en ledamot i styrelsen.