Monthly Archives: June 2013

Sortering av matavfall

Nu finns allt material för att sortera matavfall för Er som anmält intresse. Kontakta Camilla Eriksson hus 9A: vån 4 (070 – 673 71 37) om Ni ej fått Ert material.
Avfallet slängs i de bruna kärlen i soprummen i hus A och D. Där finns information och refillpåsar.
För mer information besök www.solna.se/matavfall