Grovsopor

Varje medlem ansvarar själv för att slänga sina grovsopor. I föreningens soprum får endast hushållssopor slängas. Undantaget är elavfall som får slängas i för ändamålet avsett kärl i soprum 9A (läs mer).

Närmaste återvinningsstation ligger på Regementsgatan 50, ner mot järnvägsspåren

https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/forpackningar-tidningar/

Närmaste återvinningscentral hittar ni på SÖRAB’s hemsida:

http://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/kvarnkullen-avc/https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/kvarnkullen-avc-stangd/

Solna kommun har även följande sida med generell info om  avfall återvinning:

https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-athttps://www.solna.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/grovavfall-byggavfall-och-tradgardsavfallervinning/kundtjanst-och-avfallstaxa/

Solna Stad har även en mobil miljöstation och mobil återvinningscentral;

https://www.solna.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/mobil-atervinnings-central-och-mobil-miljostation

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.