Monthly Archives: March 2011

Gårdsstädning

Den 18 april kl. 18 städar och vårfixar vi på gården tillsammans med bfr Mäster Simon. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Det är ett bra tillfälle att lära känna de andra som bor i föreningen. Kaffe när vi är klara.

Lägenhetsnummer till skatteverket

Skatteverket har skickat ut information om att alla boende skall rapportera in sitt lägenhetsnummer. Detta är alltså INTE det tvåsiffriga nummer som sitter på dörren (och som vi använder t.ex. för tvättstugan). Det nummer som skall rapporteras in sitter anslaget i respektive trappuppgång där man kan översätta sitt tvåsiffriga nummer till det längre numret. Detta är alltså den laminerade lapp som sitter på anslagstavlorna. Styrelsen arbetar för att påsikt även sätta dessa nummer på dörrarna. Men boende bör ha adekvat information för att genomföra denna engångsrapportering till skatteverket.

OVK Underkänd

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) som föreningen genomförde i april visade på brister som måste åtgärdas för ett godkänt resultat. Första åtgärden är redan genomförd, det var en rensning av samtliga ventilationstrummor. Nu återstår två åtgärder: individuella åtgärder, samt justering av systemet. Det är viktigt att poängtera att vår förening har mekanisk frånluftsventilation och endast tre typer av lösningar är tillåtna i kök: volymkåpa (standardinstallation), kolfilterfläkt och ventil. För badrum gäller att enbart ventil är godkänt. Inga frånluftsfläktar är tillåtna då det innebär kraftigt försämrad ventilation för grannlägenheter.

Trädgårdsgrupp/gräsklippning

För närvarande saknar föreningen representanter i trädgårdskommittén (vi delar trädgårdsansvar med grannföreningen Brf Mäster Simon). Om du är intresserad av att arbeta med trädgården så kontakta styrelsen för mer information.

Vi behöver även hjälp av några medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till med gräsklippning under 2011.

 

Festkommitté

Föreningen står utan representation i festkommittén (vi delar festkommittén med grannföreningen Brf Mäster Simon). Samma sak här: kontakta styrelsen om du är intresserad av att ingå i en grupp som bl.a. organiserar den årliga gårdsfesten och fika på städdagarna.

 

Blomlådor

Det är endast tillåtet att ha blomlådor på insidan av balkongräcken. På fönsterbleck och utsidor av balkongräcken är det inte tillåtet med blomlådor. Vi ber de boende som idag har blomlådor på ett otillåtet sätt att snarast plocka bort dem då detta inte skett efter tidigare påpekande. Om dessa inte tas bort tvingas vi betala för att HSB-förvaltning avlägsnar dessa medels stege.