Monthly Archives: October 2023

Styrelsen informerar

Beslut om höstens städdag
Styrelsen har tillsammans med BRF Mäster Simon beslutat att anlita företaget Görans Mark och Trädgård för trädgårdsskötsel av gården framåt. Detta innebär att föreningen inte längre är i behov av städdagar som tidigare. Grannföreningen Mäster Simon har dock bokat söndagen den 12 november med start kl 10.00 för att ställa in möblerna på gården för vintern etc. Delta gärna vid intresse!

Vänligen låt dörren vara olåst till tvättstugan i 9A
På grund av bullerproblem i tvättstugan i 9D behöver dörren till tvättstugan i 9A vara olåst så att medlemmar i 9B, C & D kan nyttja den vid behov på grund av kortare tvättider i 9D för tillfället. Detta är en tillfällig lösning tills bullerutredningen för tvättstugan i 9D är gjord.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

OBS: Nya tider i tvättstugan 9D från och med 2023-10-04

Hej,

På grund av mycket störande ljud och vibrationer för boende över tvättstugan i 9D behöver tvättiderna i 9D ändras omgående tills en utredning gjorts.

De nya tvättiderna är klockan 9-12, 12-15 samt 15-18.

Det är alltså inte tillåtet att tvätta före klockan 09 eller efter klockan 18 tillsvidare. Styrelsen återkommer med besked om hur vi ska gå vidare så snart utredningen är utförd.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen