Author Archives: Caroline Brunner

Arbete 28/11

Hej,

Tisdagen den 28/11 mellan kl 8-16 kommer Regtec att utföra ett arbete som påverkar fläktsystemet. Detta innebär att frånluftsventilationen inte kommer att fungera mellan kl 08-16 den dagen. Exempelvis fungerar inte köksfläkten under denna tid.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Styrelsen informerar

Beslut om höstens städdag
Styrelsen har tillsammans med BRF Mäster Simon beslutat att anlita företaget Görans Mark och Trädgård för trädgårdsskötsel av gården framåt. Detta innebär att föreningen inte längre är i behov av städdagar som tidigare. Grannföreningen Mäster Simon har dock bokat söndagen den 12 november med start kl 10.00 för att ställa in möblerna på gården för vintern etc. Delta gärna vid intresse!

Vänligen låt dörren vara olåst till tvättstugan i 9A
På grund av bullerproblem i tvättstugan i 9D behöver dörren till tvättstugan i 9A vara olåst så att medlemmar i 9B, C & D kan nyttja den vid behov på grund av kortare tvättider i 9D för tillfället. Detta är en tillfällig lösning tills bullerutredningen för tvättstugan i 9D är gjord.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

OBS: Nya tider i tvättstugan 9D från och med 2023-10-04

Hej,

På grund av mycket störande ljud och vibrationer för boende över tvättstugan i 9D behöver tvättiderna i 9D ändras omgående tills en utredning gjorts.

De nya tvättiderna är klockan 9-12, 12-15 samt 15-18.

Det är alltså inte tillåtet att tvätta före klockan 09 eller efter klockan 18 tillsvidare. Styrelsen återkommer med besked om hur vi ska gå vidare så snart utredningen är utförd.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

PÅMINNELSE: Arbete på de liggande avloppsstammarna

Måndagen den 21 augusti kommer arbetet på de liggande avloppsstammarna i källaren att påbörjas.

För de som har förråd under 9C sker överlämning av nyckel 18e augusti mellan kl 07.30-09.00. i port 9A.

Stambytet i källaren kommer att pågå enligt följande och information nedan avser samtliga lägenheter: Vatten och avlopp får inte nyttjas mellan kl 08:00 till 16:00.

Vid respektive tidsperiod så är vattnet avstängt och avloppet urkopplat.

Boende får inte hälla ned någon vätska i diskho/dusch/toalett.

9A
Start 21/8
Slut 23/8
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten som vanligt.

9B/C/D
Start 28/8
Slut 22/9
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten som vanligt.

Information om vilka förråd som behöver tömmas finns på hemsidan sedan tidigare, https://brfmajhill.com/

Toalett under avstängningen

Under perioden kommer två bajamajor att finnas ute på gården tillgängliga för samtliga boende. Föreningen Mäster Simons är även vänliga och låter oss använda deras toalett i tvättstugan. Tvättstugan hittar ni på Mäster Simons Väg 12, en trappa ned.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Information till medlemmar gällande avloppsstammar i källaren

Hej,

Måndagen den 21 augusti planeras arbete att genomföras på de liggande avloppsstammarna i källaren. Detta innebär att lösören i källarförråden behöver flyttas ca 1 meter från avloppsstammarna som går i källaren och att saker av värde bör flyttas ut ur förrådet.

Det är därför viktigt att vi alla tar vårt ansvar för våra egna förråd och gör det så lätt som möjligt både för oss och för entreprenören och ser till så att samtliga förråd är i ordning till den 21 augusti.

Vid byte av avloppet kommer stammarna stängas av. Exakt tidsplanering görs i början på augusti. Styrelsen återkommer med information så snart vi fått den.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Återlämning av nycklar i port D måndagen den 19e juni klockan 07.30-08.30

Hej! 

Nu är reliningen helt klar och återlämning av nycklarna sker i port D måndagen den 19e juni klockan 07.30-08.30. Vet man med sig att man saknar sina nycklar och bor i port B, C och D kan man hämta dem där. Detta kommer att bli sista gången för återlämning av nycklarna, sedan kommer de att ta dem till sin företagsadress i Tullinge. 

Mvh Christoffer Asplund

KA vvs service AB

Mekanikervägen 1

14633 tullinge

Mobil; 0704224308