Monthly Archives: September 2016

Hyfs och vett i våra trapphus

Vi får ibland in klagomål om att det ställs ut personliga föremål i trapphusen och/eller sopor samt matavfall. Detta utgör en onödig grogrund för illaluktande odör som skapar onödig irritation bland grannar.

Vi vill härmed klargöra att trapphusen är alla medlemmars gemensamma ytor som vi äger och disponerar tillsammans och vill med detta be er alla visa hänsyn till varandra.

  • Trapphusen skall vara rena från brännbart material eftersom det är en brandfara samt hindrar ambulans och/eller räddningstjänst vid utryckningar.

Tack än en gång för visad hänsyn.

Datum för höst-städ bestämt

Vi har spikat datum för vår gemensamma städdag tillsammans med vår grannförening Mäster Simon till tisdagen den 11 oktober klockan 18:00. Mer information kommer senare.

Vi kommer gemensamt med grannföreningen Mäster Simon ta hit en container att slänga grovsopor i för er medlemmar i anslutning till höst-städningen. Mer information om detta då det närmar sig.

Uteplatsen

Vi håller på att arbeta fram ett förslag tillsammans med grannföreningen och våra trädgårdsgrupper om hur vi ska uppdatera och fräscha till vår uteplats (kring lekplatsen samt runt häggen). Förhoppningsvis kommer detta kunna påbörjas under 2017. Vi kommer att hålla er uppdaterade vartefter planerna tar form.

Förlängt räkenskapsår samt senarelagd föreningsstämma

Vi har nu haft två extrastämmor (15/6 samt 31/8) för att ändra på våra stadgar och räkenskapsår till helt kalenderår. Detta innebär rent praktiskt att vi har förlängt vårt brutna kalenderår 2015/2016 till våren 2017 d.v.s. 18 månader istället för 12 månader. Vi kommer således inte ha någon ordinarie föreningsstämma nu i december 2016 utan nästa stämma kommer ske i maj 2017.