Monthly Archives: March 2024

Parkering endast tillåten på avsedda parkeringsplatser

Vi vill påminna om att parkering är förbjuden i området förutom på avsedda markerade parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera bilen längre stunder på baksidan av huset, mot Enköpingsvägen, där det inte är parkeringsplatser. Detta försvårar sophämtning, snöskottning under vintern och ytan behöver även vara tillgänglig för brandkåren.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Tvättstugan i 9D stängs tillfälligt ned från och med 2024-03-11

Trots flertalet åtgärder för att lösa bullerproblemen från tvättstugan i 9D tvingas vi nu tyvärr att stänga ned tvättstugan helt. Detta är en tillfällig lösning fram tills årsstämman där omröstning sker och beslut tas. Se styrelsens propositioner nedan. Tvättstugan stängs tillfälligt på grund av att den inte uppfyller Boverkets byggregler och gällande lagkrav.

Styrelsens propositioner till vårens föreningsstämma (kallelse till stämman kommer längre fram):

Förslag 1:
Se över om den befintliga maskinparken i 9D kan flyttas till tvättstugan i 9A och att tvättiderna i 9A optimeras. Detta innebär att tvättstugan i 9D stängs ned helt och att utrymmet skulle kunna hyras ut till exempelvis ett företag, vilket bidrar till inkomst för föreningen.

Förslag 2:
Omfattande renovering av tvättstugan i 9D vilket är en tung investering för föreningen som beräknas kosta ett par miljoner. Detta innebär att föreningen behöver ta nya lån med dagens räntor och att månadsavgifterna per lägenhet höjs markant.

Dörren till tvättstugan i 9A ska vara olåst från 11/3
På grund av nedstängningen av tvättstugan i 9D behöver dörren till tvättstugan i 9A vara olåst så att boende i 9B, C & D kan nyttja den. Bokningen av tvättider i 9A fortsätter som tidigare. De som tidigare tvättade i 9D kan flytta över sin bokningsbricka dit.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen