Monthly Archives: April 2014

Återvinningsstationen har flyttat

Solna Kommun har flyttat återvinningsstationen från Nämndemansgatan till Regementsgatan 54 ( på parkeringen ner mot järnvägsspåren ).

Vi vill även påminna Er om att det inte får placeras föremål i soprummen som inte är rest- eller matavfall. Det åligger oss boende att själva städa upp och hålla ordning i Våra soprum.

Med vänlig hälsing, Styrelsen