Monthly Archives: January 2023

Informationsmöte – 13 februari kl 18:00

Vi i styrelsen vill härmed bjuda in samtliga medlemmar till ett informationsmöte gällande det kommande projektet med relining av stammarna. Projektet påbörjas den 6/3.

Syftet med mötet är att informera er medlemmar vilka som ska genomföra projektet samt gå igenom bakgrunden och det styrelsearbete som har bedrivits för att landa i åtgärden som nu kommer genomföras.

Vi ses som vanligt i trapphuset 9D kl 18:00 den 13 februari. Välkomna!

Mer info kring beslutet:

Den nya styrelsen tog över i somras 2022 och har sedan start arbetat aktivt med att undersöka, utreda och landa i en lösning som minimerar störningar för oss boende och som även är fördelaktigt ekonomiskt.

Steg ett var att gå igenom de rapporter som fanns sedan tidigare. Den senast genomförda rapporten som återfanns var från 2019 och genomförd av NHS. Här återfanns en ordentlig rapport som flaggade för en del sämre stammar som behövde hanteras.

Steg två var att kontakta olika aktörer för att inhämta offerter på filmningen och därefter genomföra filmningen – en filmning som skulle genomföras utan högtrycksspolning. Olyckligtvis gick det inte att se något i rören, vilket gjorde att det behövde högtrycksspolas. Olyckligtvis var rören i källaren så pass dåliga att det började läcka. Därmed avbröts filmningen och steg tre inleddes.

Steg tre var att utvärdera vägar framåt. Stammarna var onekligen så pass dåliga att det inte ens gick att spola dem. Det behövdes alltså en annan åtgärd. Efter utredning med sakkunniga på området landade vi att relining är vägen framåt.

Steg fyra var därefter att inhämta offerter från flera aktörer. Styrelsen valde att gå vidare och kontraktera KA VVS som har varit aktiva inom VVS-branschen sedan 1987.
Styrelsen inhämtade fyra anbud, varav fler än så tillfrågades men ej var intresserade. Det vinnande anbudet landade på strax under 2 MSEK och det dyraste anbudet på 3,6 MSEK.
Reliningen pågår i cirka tio veckor totalt i hela fastigheten. Upplägget kommer vara att man startar i ett trapphus, färdigställer, och därefter startar i nästa trapphus för att göra om samma process där. Tio veckor är således totala tiden för samtliga trapphus.

Fördelarna som vi i styrelsen ser med detta är att kostnaden blir väsentligt lägre för föreningen (1,96 MSEK) i jämförelse med tidigare anbud för ett stambyte (med en kostnad på 5,28 MSEK).
Utöver den ekonomiska fördelen så blir det även en mycket mindre påverkan för oss alla. Istället för åtta veckors stambyte per trapphus blir arbetet med relining färdigställt på sammanlagt tio veckor.

Steg fem blir att informera medlemmarna och ge er möjligheten att ställa frågor.

Steg sex blir att genomföra arbetet.

Underhåll med driftstörning 9/2

Den 9/2 kl 07:30 – 17:30 kommer det att genomföras ett underhåll på kallvatten- och varmvattenstammarna. Ventilerna behöver bytas då de för närvarande inte sluter tätt. Arbetet kommer att pågå nere i källaren och inget tillträde behövs till lägenheterna.

Vattnet kommer att stängas av. Kranar får absolut inte lämnas i öppet läge under pågående arbete. Detta med anledning av risk för fuktskador som kan uppstå om kranar står öppna när lägenhetsinnehavaren inte är hemma och vattnet sätts igång igen.

WC-besök är tillåtna och det ligger alltid en spolning kvar i cisternen. Behöver det spolas vid mer än ett tillfälle så kan man, innan arbetet påbörjas, fylla upp vatten i en hink som sedan kan användas för att spola manuellt.

Kontaktperson Christofer Asplund KA VVS 0704224308

Hälsningar

Styrelsen Brf Majhill

Information gällande köksstammarna

Styrelsen har den senaste tiden undersökt möjligheten för relining av våra köksstammar. Nu har styrelsen fattat beslut att anlita KA VVS för att utföra arbetet. 

Det pågår en detaljplanering av arbetet men vi kan redan nu berätta att:

– Tidsåtgång = cirka 10 veckor för hela fastigheten. Påverkan i varje trapphus är mindre.

– Köksavloppen är avstängda dagtid mellan cirka 08:00-17:00. På kvällar och helger kan de nyttjas som vanligt.

– Arbetet börjar längst ner i huset och sedan jobbar man sig uppåt.

Nästa steg blir en träff där ni medlemmar får möjligheten att ställa frågor, både till entreprenören, men även till oss i styrelsen. Vi återkommer med en kallelse till detta möte.

Hoppas vi ses!

Hälsningar
Styrelsen Brf Majhill