Monthly Archives: December 2012

Problem med varmvatten

Det har den senaste tiden varit upprepade problem med leveransen av varmvatten. En tekniker kommer under dagen (27/12) att undersöka vad som är fel.

Enligt entreprenören skall anläggningen vara inkopplad till fullo nu och varmvattnet skall hålla en jämn temperatur. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Ny styrelse

Efter föreningsstämman den 5/12 har styrelsen en ny sammansättning. Vi välkomnar de nya ledamöterna Charmini Aronsson och Henric Rydén. Vi välkomnar också de nya suppleanterna Lars-Åke Lenell, Camilla Eriksson och Magnus Jangsäter. Sedan tidigare sitter även Mattias Karlström och Niclas Klintfält i styrelsen.

Vi vill även passa på att tacka Johan Häglund och Sten Andersson som avgick i samband med stämman. Den nya styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns på följande sida: Styrelsen.