Monthly Archives: May 2013

Takmålningsarbete

AB Bång & Lewerth har fått i uppdrag att utföra takmålning av fastigheten Enköpingsvägen 9A-D.

Arbetet kommer att starta vecka 23 och pågå i fem veckor.

Taket kommer att tvättas med högtryck, vilket innebär att färgflagor kommer att släppa från taket. Vi ber er därför att ta in känsliga föremål från balkongen eller att plasta in dessa.

Färgflagor kommer även att hamna på marken och bilar. Bång & Lewerth kommer att ha personal kontinuerligt som tar bort flagorna.

Företagets arbetsledare är Marcus Bäck 070-740 36 44.

Kontaktperson i styrelsen är Henric Rydén, 073-505 62 70.

Fönstermålning

Delér Måleri AB har fått i uppdrag att måla utsida fönsterkarmar, båge samt fönsterbleck på Enköpingsvägen 9B, 9C och 9D.

Arbetet beräknas att pågå ca 5 arbetsdagar med start vecka vecka 24.

Att tänka på
• Om ni inte kan vara hemma under arbetena så kvitterar vi ut nycklar som lämnas tillbaka efter överenskommelse med er .
• Vi emotser tacksamt 1,5 meter fritt utrymme framför fönster och balkongdörrar samt att blommor och gardiner är bortplockat.

Kontaktperson hos Delér Måleri är Alexander Feldof 070-553 63 87.

Höjd avgift

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning på 2,5 %. Höjningen kommer att gälla från och med den 1 juli 2013.

Bakgrunden till höjningen är ökande drifts- och förvaltningskostnader samt stigande priser på el, vatten och fjärrvärme.

Rensning av förrådsutrymmen

Nu är det dags att städa upp i källarförrådens allmänna utrymmen. Observera att inga saker får förvaras i förrådskorridorer och andra allmänna utrymmen. De saker som idag står där kommer att slängas om tre månader om ingen givit sig till känna och tagit hand om sakerna.

Ni som vet mer er att ni har saker stående i förrådskorridorer eller andra allmänna utrymmen ber vi forsla bort dessa prylar omgående. En avgift för bortforsling kan annars komma att faktureras sakernas ägare.

I det äldre husets källare är det tillåtet att förvara sin cykel, men då det blivit mycket trångt i denna förrådsdel skall vi nu rensa bland cyklarna så att det blir bättre plats.

Samtliga cyklar är uppmärkta med en liten “tagg”, eller adresslapp.

Om ni vill behålla er cykel skall den lilla “taggen” plockas bort.

Detta skall ske snarast, dock senast den 31/8 2013.

De saker som fortfarande står kvar efter den 1/9 2013, samt de cyklar som fortfarande har “tagg” kommer att slängas.

Kommande underhåll av fastigheten

Under 2013 kommer några underhållsåtgärder genomföras av fastigheten. Taket skall målas om och fönster i den äldre delen av fastigheten skall göras i ordning. Dessa arbeten kan komma att innebära att entreprenörer behöver tillgång till era lägenheter kortare stunder. Vidare kan olika typer av byggnadsställningar eller s k skyliftar behöva användas vilket kan skymma fönster längre perioder.

Mer information om respektive åtgärd kommer när det närmar sig. Just nu arbetar styrelsen med en upphandling och utvärderar offerter på de olika jobben.

Vidare arbete som skall utföras under året är reparation/renovering av trädörrarna i äldre huset.