Renovering

Regler / tips angående Renovering

För föreningens och er medlemmars bästa önskar styrelsen framöver bli kontaktade om ni planerar renovering av kök och/eller badrum.
Vi ser gärna att vi träffas för ett möte där vi kan gå igenom vad som kan göras för att minimera framtida störningar/rivningar i medlems lägenhet i samband med eventuellt kommande stamrenoveringar.
Detta för att säkerställa minimerande och förbättrande åtgärder framledes för er och föreningen.