Renovering

Regler / tips angående Renovering

För föreningens och er medlemmars bästa önskar styrelsen framöver bli kontaktade om ni planerar renovering av kök och/eller badrum.
 
Vi ser gärna att vi träffas för ett möte där vi kan gå igenom vad som kan göras för att minimera framtida störningar/rivningar i medlems lägenhet i samband med eventuellt kommande stamrenoveringar.
 
Detta för att säkerställa minimerande och förbättrande åtgärder framledes för er och föreningen.
 

Avstängningar av vatten och värme

Vid avstängning av värme och varmvatten, i anslutning till av medlem påkallad renovering/åtgärd, gäller följande;

  1. Avstängningar får endast utföras av Indoor Energy (Kontaktuppgifter: info@indoor.se, 08-764 50 00). Som medlem beställer du, och bekostar, avstängningen.
  2. Du ansvarar själv för att avstängningen aviseras i god tid (senast fem arbetsdagar före avstängningen) och att avisering sker till samtliga berörda. Observera: att Majhill och grannföreningen Mäster Simon delar på en undercentral och att även grannföreningens portar kan beröras av avstängningen.
  1. Vid avstängning av värme, ansvarar du för att radiatorer i samtliga berörda lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen luftas efter avstängningen
  2. Avstängningar får endast göras under helgfri vardag mellan kl. 08.00 och 16.00. Avstängningen får inte vara mer än maximalt tre timmar.

Dokumentet gällande regler kring vattenavstängning finns att ladda ner  här (PDF).