Renovering

Regler angående Renovering

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan-
och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart.
Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna. Blankett för ansöka samt regler hittar du att ladda ner här.
 
För föreningens och er medlemmars bästa önskar styrelsen framöver bli kontaktade om ni planerar renovering av kök och/eller badrum.
 
Detta för att säkerställa minimerande och förbättrande åtgärder framledes för er och föreningen.
 

Avstängningar av vatten och värme

Vid avstängning av värme och varmvatten, i anslutning till av medlem påkallad renovering/åtgärd, gäller följande;

  1. Avstängningar får endast utföras av vår förvaltare Nordstaden. Som medlem beställer du, och bekostar, avstängningen.
  2. Du ansvarar själv för att avstängningen aviseras i god tid (senast fem arbetsdagar före avstängningen) och att avisering sker till samtliga berörda. Observera: att Majhill och grannföreningen Mäster Simon delar på en undercentral och att även grannföreningens portar kan beröras av avstängningen.
  1. Vid avstängning av värme, ansvarar du för att radiatorer i samtliga berörda lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen luftas efter avstängningen
  2. Avstängningar får endast göras under helgfri vardag mellan kl. 08.00 och 16.00. Avstängningen får inte vara mer än maximalt tre timmar.