Monthly Archives: July 2023

Information till medlemmar gällande avloppsstammar i källaren

Som tidigare informerats kommer arbetet på de liggande avloppsstammarna i källaren att påbörjas måndagen den 21 augusti.

Stambytet i källaren kommer att pågå enligt följande och information nedan avser samtliga lägenheter:
Vatten och avlopp får inte nyttjas mellan 08:00 till 16:00.

Vid respektive tidsperiod så är vattnet avstängt och avloppet urkopplat.

Boende får inte hälla ned någon vätska i diskho/dusch/toalett.

9A
Start 21/8
Slut 23/8
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten såsom vanligt.

9B/C/D
Start 28/8
Slut 22/9
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten såsom vanligt.

Följande förråd i 9A behöver tömmas: 

11/9014, 13, 14, 21

Vid behov finns ett större förråd i 9A där förvaring kan ske, dock delas denna yta med övriga boende i föreningen som också väljer att förvara sina saker i förrådet. Förrådet kommer att vara låst med en nyckel som enbart styrelsen har tillgång till. D.v.s. saker som ställs in i förrådet kommer inte att vara tillgängliga under arbetets gång. Boenden som behöver flytta sina saker till det stora förrådet kan göra detta den 16/8 kl 18:00

Styrelsen tar inte ansvar för eventuella lösören som försvinner vid förvaring i stora förrådet. För förvaring på denna yta är det först till kvarn som gäller. Blir utrymmet fullt återfinns inga andra förvaringsmöjligheter.

När förråden i 9A är tömda behöver hänglåset inte hängas tillbaka. Förråden ska vara öppna.

Följande förråd under 9C behöver rensas så att det är 1 meter fritt kring avloppsrören i taket:

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 9003, 9011, 9012, 9013

Vi vill även uppmana er att tömma förråden på känsliga och värdefulla saker.
Styrelsen tar inte ansvar för de eventuella saker som försvinner/skadas.

För de som har förråd under 9C sker överlämning av nyckel 18e augusti mellan kl 07.30-09.00.

_____________________________________________________________________________________________________

Under vecka 33 kommer det finnas en container uppställd på gården där medlemmar kan göra sig av med sitt skräp, då vi misstänker att många passar på att rensa sina förråd.

_____________________________________________________________________________________________________

Information för er som inte hämtat ut er nyckel sedan tidigare:
Önskar man att få sin nyckel åter får man ringa Nicklas på 070 758 22 08, medtag ID. Det finns möjlighet att återfå nyckeln under veckorna V27-V29.

Lägenhetsnr:
1202 – 9B
1102 – 9D
1101 – 9D
1201 – 9B
1301 – 9D
9002B (HGE Konsult) 

Vänliga hälsningar
Styrelsen