Monthly Archives: October 2012

Byte av värmecentral

Preliminärt under vecka 46 kommer föreningens värmecentral bytas ut. Detta kommer att innebära en dag helt utan varmvatten och ca två dagar utan värme.

Om det är väldigt kallt när bytet utförs kommer en tillfällig inkoppling av värmen ske under natten.

Detaljerad information kring bytet kommer att anslås någon vecka innan arbetet.

Viktigt att tänka på när arbetet drar igång är att inte lämna vattenkranar öppna och att inte vädra då det inte är någon värme på.