Monthly Archives: June 2016

Extra stämma 2016-06-15

Nu har första delmålet för att anta nya stadgar och förändra räkenskapsåret till kalenderår istället för brutet räkenskapsår påbörjats.

För att slutföra stadgeförändringen kommer vi behöva hålla en extrastämma till. Den är inplanerad till slutet av augusti/början av september. Vi kommer informera vidare när det närmar sig.

MVH/Styrelsen