Monthly Archives: March 2023

Information från styrelsen

Easee-laddboxar
Som ni kanske har hört har Elsäkerhetsverket tyvärr behövt utfärda ett säljförbud på laddboxmodellerna Easee Home och Easee Charge, som ju är den modell vi har fått installerad. Anledningen till detta är att tillverkaren har använt en elektronisk jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk – och detta uppfyller inte de standarder som laddboxarna är deklarerade för. 

Eftersom detta endast är ett säljförbud, och inte ett användningsförbud, kommer laddstolparna/motorvärmarna även fortsättningsvis vara aktiverade för användning.

Utdrag från Elsäkerhetsverkets pressmeddelande angående fortsatt användning:
“Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det enkla svaret är ja, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats. Innebörden av beslutet är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att laddboxarna blir säkra att använda.”

Easee jobbar nu hårt med att åtgärda problemet. Mer info finns på Easee och Elsäkerhetsverkets hemsida. 

Nya parkeringskontrakt
Det kommer snart att skickas ut nya kontrakt (tillsammans med en uppsägning av nuvarande kontrakt). Månadsavgiften kommer anpassas till 348kr. Detta dels för att avgiften ska vara samstämmig med vår grannförening Mäster Simon, men även för att avgiften har varit oförändrat i över 10 år. I och med det nya kontraktet kommer varje parkeringplatsinnehavare i framtiden betala för sin faktiskt förbrukade el.
OBS: notera att elbilsladdning inte är möjligt förrän det nya avtalet har skrivits på. 

Fler förråd
I nuläget är det endast 3 medlemmar som har anmält intresse av att hyra ytterligare ett förråd. Styrelsen beslutade därför att avvakta med denna investering tills vi ser att intresset ökar. 

Entredörran 9A
Efter att ha hört med sakkunnig har styrelsen valt att laga dörrarna istället för att byta ut dem helt och hållet. Bland annat kommer vredet mot innergården bytas ut, dörrbleck justeras, och ett dörrstopp installeras (så att dörren slipper blåsa upp och knäcka sig själv). Värt att notera är att lagningen kostar en tiondel (ca 12 000 kr exkl. moms) jämfört med byte av båda dörrar (ca 117 000 kr exkl. moms). Skulle lagningen mot förmodan inte hjälpa, så kan ett byte ändå bli aktuellt i framtiden.

Städdag
Vi vill även påminna om vårens städdag den 8 maj kl 18:00. Hoppas vi ses! 

Årstämma
Årets stämma kommer att hållas den 25 maj kl 18:30. Kallelse kommer i april.

Hälsningar
Styrelsen Brf Majhill