Styrelsen

2022

Ordförande
Mattias Karlström, 9A
072 – 358 36 07

Ledamot – Vice ordförande
Nicklas Wallgren, 9C
070 – 758 22 08

Ledamot – Kassör
Marta Brodersen, 9A
073 – 641 21 36

Ledamot 
Åke Eriksson, —
070 – 232 66 07

Suppleant – Sekreterare
Thorsten Schugk, 9C
073 – 815 58 71

Suppleant
Ronas Kockaya, 9D
076 – 166 82 62