Styrelsen

2019

Ordförande
Camilla Eriksson, 9A
070  – 673 71 37

Ledamot
Göran Eriksson, 9A
070  – 524 71 71

Ledamot
Johanna Pergefors, 9C
070 – 299 46 92

Kassör
Marta Brodersen, 9A
073 – 641 21 36

Sekreterare – suppleant
Sten Andersson, 9B
073 – 973 10 91

Suppleant
Kajsa Longhi, 9A
072 – 252 15 29

HSB Ledamot
Åke Johansson
070  – 648 89 66

– Ekonomiförvaltningen sköts av HSB Stockholm, telefon 010-442 11 00

– Kö till parkeringsplats samt hyra av extra förråd sköts av HSB Servicecenter

– Fastighetsskötsel och felanmälan sköts av HSB Servicecenter

Felanmälan

Via webb på www.hsb.se/stockholm/felanmalan och följ sedan informationen.

Via telefon, ring HSB Servicecenter under dagtid, mån-fre kl. 07.00-17.30 på telefonnummer: 010-442 11 00.

Fastighetsskötaren kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar, beräknat från när din anmälan registrerats hos oss.

För akuta fel efter telefontid, kontakta jouren på 08-695 00 00.

Tänk på att anlitande av jourmontör medför extra höga kostnader för vår förening. Jourmontör bör därför endast utnyttjas i akuta fall.
Vid problem, kontakta alltid någon i styrelsen i första hand innan jourmontör kontaktas.

För andra frågor

info@brfmajhill.com