Monthly Archives: January 2016

SE UPP!!!

Vi har tagit bort istappar som bildats kring takfoten i och kring hörnet vid trapphus 9C. Vi vill härmed be om Er uppmärksamhet när Ni går ut mot innergården från portarna i hus 9 B, C, och D.

Vi ber Er vara försiktiga.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

INGEN SNÖRÖJNING

Som Ni kanske har märkt har Vi problem med leverans av snöröjning och halkbekämpning. Vi ber Er vara försiktiga och behjälpliga tills Vi fått en lösning på detta. Det ska stå snöskyfflar samt sopkvastar i alla portar nu. Grus finns i den blå behållaren nedanför hus A. Än en gång ber Vi Er om visad hänsyn tills problemet är löst.