Installation av laddboxar för elbilar & plugin-hybrider

Den 12/12 kommer företaget Dryft påbörja arbetet med installation av laddboxar. Arbetet beräknas vara klart redan innan jul. 

Medans arbetet pågår ber vi er ställa bilen någon meter längre ut än vanligt – så att elektrikerna kommer åt motorvärmarna.

Ni som använder motorvärmare kommer även i fortsättningen kunna göra detta. Som medlem behöver man höra av sig till styrelsen, så förses man med en adapter som gör att laddboxen kan användas just som en motorvärmare. 

Till skillnad från idag kommer varje medlem att debiteras för sin förbrukade el, oavsett om laddboxen används som motorvärmare eller för att ladda bilen. Debitering sker kvartalsvis genom månadsavin.

Vid frågor går det bra att kontakta Thorsten Schugk (tel. 0738155871) eller maila styrelsen (info@brfmajhill.com). 

Styrelsen Brf Majhill

Nyhetsbrev

Senaste städdagen
Det var roligt att så många kunde delta! Men vi kan ännu bättre! Tänk vad mycket som hinns med på någon timme. 

Köksstammar
Efter att ha undersökt stammarnas grundläggande skick beslutade styrelsen att gå vidare med att spola köksstammarna för att kunna filma de så kallade sticken (rören som går in i lägenheterna). Detta arbete påbörjades i trapphus 9B, men tyvärr var stammen i källaren i för dåligt skick för att fortsätta arbetet.

Styrelsen undersöker därför nu åtgärder för att komma till rätta med problemen genom så kallad ”relining”. Relining innebär att man lagar stammarna inifrån och inte behöver byta hela stammen. Relining har flera fördelar. För det första kostar en relining betydligt mindre än ett stambyte. Vidare innebär en relining ett avsevärt mindre ingrepp i varje lägenhet. Vanligtvis räcker det med att tömma köksskåpet vid avloppet. Dessutom går arbetet fortare vilket innebär mindre besvär för alla medlemmar.

Styrelsen kommer att återkomma med mer information innan det beslutas om en åtgärd och när arbetet i så fall kommer att utföras.

Installation av laddboxar
I samarbete med vår grannförening Brf Mäster Simon har styrelsen beslutat att installera laddboxar för elbilar och plugin-hybrider på våra parkeringsplatser. Samtliga platser kommer att erbjuda möjlighet till laddning och möjligheten att använda motorvärmare kommer att finnas kvar.

Projektet har beviljats stöd från Naturvårdsverket vilket innebär en kostnadsreduktion med nära 50% av den totala kostnaden. Mer information om denna installation kommer inom kort.

Problem med värmeanläggningen
Brf Majhill har sedan förra året haft problem med värmeanläggningen, vilket lett till onödigt höga värmekostnader. Värmeanläggningen är en gemensamhetsanläggning med vår grannförening Brf Mäster Simon. Tillsammans med dem har styrelsen anlitat en entreprenör (REGTEC) och flera problem har identifierats och åtgärdats och arbetet fortsätter med att få vår värmeanläggning att fungera så effektivt som möjligt.

Övernattningslägenheten
Brf Majhill har tillsammans med Brf Mäster Simon beslutat att framtida betalningar för övernattningslägenheten skall ske via Swish. Detta för att få en mer enhetlig hantering av intäkterna från lokalen och förenkla både för de som hyr och för vår administration. Föreningens bokningsansvarig kommer att påminna om detta innan nyckeln lämnas över.

Information/nyhetsbrev
För er som gärna vill ha denna information digitalt skickar vi numera även ut den via e-post. Det enda styrelsen behöver är er mailadress som skickas till info@brfmajhill.com

Vi önskar alla medlemmar en trevlig adventstid

Styrelsen Brf Majhill

Information från styrelsen

Vi har mottagit flera felanmälningar gällande lyktstolpen på innergården och är väldigt tacksamma för er hjälp. Felet är anmält till Nordstaden och vi hoppas på att det blir avhjälp så fort som bara möjligt. 

Apropå innergården så har styrelsen återigen anlitat NOMOR för att få bukt med råttproblemet. Som ni kanske sett finns det rättfällor utplacerade på lite olika ställen på vår gård. 

Med vänlig hälsning
Styrelsen HSB Brf. Majhill

Städdag

Som vi alla har längtat! Den 23/10 kl 10:00 anordnar samfälligheten en gemensam städdag. Det bjuds på tilltugg och i vanlig ordning kommer en container att ställas upp på innergården.

Vi hoppas att så många som möjligt dyker upp så att vi kan ta hand om vår fina innergård.

Mailutskick/Nyhetsbrev

Styrelsen har beslutat att i framtiden ge Majhills medlemmar möjlighet att ta emot viktig
information via e-post.

Tanken är att dessa utskick ersätter tidigare sms-utskick och blir ett komplement till
informationen på föreningens hemsida och anslagstavlorna.

Medlemmarna ombeds därför skicka sina mailadresser till info@brfmajhill.com.


Styrelsen Brf Majhill

Information om fortsatt undersökning av köksstammar

Första steget i analysen av köksstammarnas skick har nu genomförts. I detta steg räckte det med att entreprenören besökte ett fåtal lägenheter då entreprenören kunde genomföra huvuddelen av detta arbete genom rensluckor på vinden.

Samtliga huvudstammar har filmats och vi kommer snart att gå vidare med nästa steg för att få en bild av sticken till stammen (sticken är rören från köksavloppet till stammen). Detta kommer att ge en komplett bild av köksstammarnas status.

Detta steg kommer att innebära behov av tillträde till samtliga lägenheter. En ny avisering kommer att anslås när åtgärden är inplanerad.

Vi beklagar den olägenhet detta eventuellt orsakar, men det är nödvändigt för att vi skall kunna vidta rätt åtgärder framöver.

Tack för er förståelse och er hjälp!


Styrelsen Brf Majhill

Tillträde till alla lägenheter den 22/9

Styrelsen har uppdragit åt KA VVS att genomföra filmning av köksstammar i vår fastighet. Det är Christoffer Asplund (070-4224308) som är ansvarig på KA VVS för arbetet.

Arbetet kommer att utföras mellan 08:00 – 17:00 den 22/9. För att undvika extra kostnader ber vi er planera för detta besök genom att antingen:

– Vara hemma i lägenheten mellan kl 08:00 – 17:00
– Lämna er nyckel uppmärkt med ert namn till styrelseledamot Marta Brodersen, 9A, (073-6412136) senast kl 21:00 den 21/9, dvs dagen innan filmningen
– Lämna er nyckel uppmärkt med ert namn i brevinkastet vid undercentralen på nedre botten i trapphus 9B

Om ni lämnar er nyckel (antingen i brevinkastet till undercentralen 9B eller hos Marta Brodersen) kommer den att kunna hämtas mellan 17:00 – 21:00 hos Marta Brodersen.

Det är viktigt för ett korrekt resultat av filmningen att KA VVS får tillgång till alla lägenheter och därför vill vi vänligen påminna om att ni enligt bostadsrättslagen är skyldiga att lämna tillträde för underhållsåtgärder som föreningen behöver uträtta i era lägenheter. Vi ber er därför underlätta detta arbete genom att vara tillgängliga enligt ovan på utsatt dag och tid.

Inför besöket behöver ni flytta saker som står vid avloppet i köket. Tömma eller ta bort skåp eller lådor som är i vägen för avloppet.

Stort tack på förhand för er medverkan!

Styrelsen Brf Majhill

Information om filmning av köksstammar

Styrelsen håller på att analysera underlaget för beslut om stambyte av köksstammar.
Det har visat sig att underlaget är knapphändigt och den filmning med tillhörande
protokoll som ligger till grund för slutsatser är utförd 2019.

Därför har styrelsen beslutat att genomföra en ny filmning för att ha aktuellt och
korrekt underlag för beslutet. Inom kort kommer en entreprenör genomföra denna
filmning.

För dig som lägenhetsinnehavare innebär det att entreprenören
kommer att behöva tillgång till din lägenhet vid själva filmningen.

En separat avisering om denna filmning kommer att ske. Våren 2022 genomfördes
filmning av WC-stammar för att undersöka skicket på dessa. Resultatet visade på att
ingen omedelbar åtgärd behövs, utan att dessa stammar klarar sig i flera år till. Av
denna anledning kommer den nya filmningen enbart fokusera på köksstammarna.

Styrelsen BRF Majhill

Information om stambyte

Den 13/6 informerade tidigare styrelse om ett stundande stambyte av köksstammar. På mötet lyftes många frågor och synpunkter.

Nuvarande styrelse kommer därför gå igenom frågor och synpunkter med föreningens förvaltare i detalj och en ny plan kommer att tas fram för de åtgärder som behövs när det gäller stammarna.

Det kommer inte påbörjas något stambyte i september. När ett stambyte blir aktuellt kommer vi att informera om detta i god tid.

Underhållet av fastigheten är viktigt för att våra lägenheter skall behålla sitt värde och vara attraktiva att bo i både idag och i framtiden.

Styrelsen