Information om stambyte

Den 13/6 informerade tidigare styrelse om ett stundande stambyte av köksstammar. På mötet lyftes många frågor och synpunkter.

Nuvarande styrelse kommer därför gå igenom frågor och synpunkter med föreningens förvaltare i detalj och en ny plan kommer att tas fram för de åtgärder som behövs när det gäller stammarna.

Det kommer inte påbörjas något stambyte i september. När ett stambyte blir aktuellt kommer vi att informera om detta i god tid.

Underhållet av fastigheten är viktigt för att våra lägenheter skall behålla sitt värde och vara attraktiva att bo i både idag och i framtiden.

Styrelsen

Nyhetsbrev april 2022

Elbesiktning 8/4

Styrelsen har tidigare beslutat om en besiktning och kontroll av befintliga el-stammar och stigare i föreningen. Besiktningen kommer utföras av JB Byggkonsult AB mellan kl 08:00 fram till em i ett urval av våra medlemmars lägenheter samt föreningens lokaler. De medlemmar som detta gäller har fått information om detta, så om du inte har fått någon information kring detta kan du bortse från informationen.

Städdag den 27 april kl. 18:00

Våren närmar sig med stormsteg och för att göra vår underbara gårdsplan fin och redo att möta våren bjuds det in till städdag den 27 april kl 18:00. Vi möts då upp på innergården och efteråt kommer det att bjudas på enklare tilltugg och förfriskningar. Utöver frisk vårluft är städdagen en härlig möjlighet att träffa och lära känna dina grannar ännu bättre. Vi från styrelsen kommer också närvara och kan svara på eventuella frågor och funderingar från dig som medlem.

Information om skyddsrum

På senare tid har styrelsen fått frågor gällande skyddsrum. Vi vill passa på att informera er att styrelsen kontinuerligt arbetar med dessa frågor och har en representant, Sten Andersson, i styrelsen som ansvarar för just denna fråga. För att tillgodose våra medlemmar med den senaste och mest uppdaterade informationen, hänvisar vi er till HSB:s hemsida och artikeln ”Skyddsrum i bostadsrättsföreningar och fastigheter”. https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/skyddsrum-i-bostadsrattsforeningar-och-fastigheter/

Sten önskar hjälp att assistera honom att inventera och möjligtvis funktionstesta befintlig materiel i vårt skyddsrum under städdagen den 27/4. Om det inte finns tid eller frivilliga (behövs cirka 4 personer) till denna inventering kommer vi inventera vid ett annat datum och be om frivilliga.

Information om cyklar

Vad gäller cyklar i vårt cykelrum i 9A så har det gjorts en uppmärkning och inventering under våren-22. För att öka funktionaliteten och tillgängligheten för medlemmar som använder sina cyklar regelbundet har beslut tagits om att rensa bort cyklar som inte anses användas i vardagligt bruk. Dessa cyklar kommer flyttas till annan förvaring än i cykelrummet i 9A. Om ni vill hämta/använda er cykel som flyttats var vänlig kontakta info@brfmajhill.com i god tid innan ni behöver cykeln för hjälp att hämta upp er cykel ur källarförrådet.

Målning av lägenhetsdörrar

Under maj månad kommer de lägenhets- och allmänna föreningsdörrar som ej blivit utbytta mot nya säkerhetsklassade dörrar målas till samma kulör som de nya säkerhetsdörrarna. För de medlemmar som önskar kommer målning av insidan av dörren att erbjudas och faktureras på juli-avin. Information kring detta har skickats ut till berörda medlemmar.

Var vänlig svara på denna information så snart ni kan och således hinner boka in målning hos er innan det är för sent.

Byte av nyckelhantering

Styrelsen har fattat beslut om att anlita RÅSÄK som ny partner att hantera våra nycklar. RÅSÄK, som står för Råsunda Säkerhetsentreprenad, etablerades i Solna år 1979 och har fortfarande servicekontor kvar i Solna. Nu med ny adress på Galoppvägen 12 vilket ökar tillgängligheten för oss alla. Med RÅSÄK får vi en lokal och trygg partner vad gäller nyckelservice.

Flyktingkrisen från Ukraina

Styrelsen har fått frågor från medlemmar om vad vi som bostadsrättsförening kan göra för att hjälpa flyktingar från Ukraina, där frågor bland annat handlat om att kunna ordna med lägenheter/lokal genom att ställa befintligt tomma utrymmen till förfogande.

Enligt information från HSB krävs dock ett stämmobeslut för detta, vilket är strikt juridiskt. Det går att läsa mer om detta på HSB:s hemsida i artikeln ”Bidra med boende till flyktingar? Tips till er bostadsrättsförening”.

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2022/bidra-med-boende-till-flyktingar-tips-till-er-bostadsrattsforening/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_source=APSIS

Finns även mer information på Migrationsverkets hemsida om hur ni som enskilda kan bidra.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html

Byte av porten mot innergården i 9D

Under sommaren kommer porten i 9D som vetter mot innergården att bytas ut. Detta då den befintliga porten är mycket skadad och sliten.

Intresse för laddstolpar för elbil

Elbilar blir allt vanligare och givetvis vill vi med tiden kunna erbjuda våra medlemmar laddstolpar för elbilar på våra parkeringsplatser, något vi saknar idag.

Vi i Majhills styrelse vill först och främst visa på vår uppskattning att ni medlemmar är engagerade och gillar visat intresse att involvera er och bidra med hjälp i frågor ni berörs av. Styrelsen kommer tacksamt ta emot er hjälp att driva frågor ni är villiga att engagera er i då vi alla är medlemmar i föreningen Majhill.

Vidare vill vi informera er om processerna och besluten som styr styrelsearbetet med att införa laddstolpar och annat så ni förstår varför saker ibland kan verka ta lång tid.

Eftersom Majhill ingår i en samfällighet där grannföreningen Mäster Simon också ingår är alla beslut som rör mark, uppvärmning, och vatten, beslut som behövs fattas enhälligt med dem. Föreningarna behöver således göra gemensam sak av att undersöka om föreningarnas elkapacitet behöver utökas eller om effekten behöver styras om för att installera laddstolpar på den gemensamma parkeringen. Anläggningsbeslutet mellan föreningarna behöver också justeras eller skrivas om hos Lantmäteriet inför nya installationer på gemensam mark, vilket också kommer ta tid och kosta pengar.

Med detta sagt är det något vi i styrelsen aktivt jobbar mot, dock går arbetet mycket långsamt.

Slutligen måste vi uppmärksamma och informera er om att våra befintliga elstolpar på parkeringsplatserna INTE är avsedda för att ladda elbilar, då detta kan leda till både brand och minskad eltillförsel i våra lägenheter.

Årsstämma

Årsstämman kommer att ske under i slutet av våren/början av sommaren. Då styrelsen valt att byta ekonomisk förvaltare till Nordstaden AB kommer detta byte innebära vissa förseningar och förskjutningar såsom exempelvis årsstämman detta år. Mer information om detta samt kallelse kommer att komma senare under våren.

SLUTLIGEN: Ni medlemmar i 9B-D som inte besvarat kakelugns inventeringsformuläret var vänlig gör det snarast, tack.

Sist men inte minst önskar vi er alla en riktigt ljuvlig vår med förhoppningsvis ett avtagande/slut på dessa Corona-restriktioner och elände det medfört.

Nyhetsbrev januari 2022

Rastning av hundar

Styrelsen har på senare tid fått in klagomål om att boenden rastar sina hundar på innergården – dvs i närheten av bottenvåningens uteplatser. Vi ber er att ta hänsyn till varandra och försöka undvika att rasta hundarna på innergården. Tack för er förståelse!  

Ny teknisk förvaltning

Som ni säkert sett, har vi nyligen bytt teknisk förvaltare. Framöver är det Indoor som ansvarar för el, värme, vatten och ventilation. Det är även dit medlemmar ska vända sig vid akuta ärenden. Blanketter för anmälan av vatten-/elavstängning finns inom kort på hemsidan och ska skickas direkt till Indoor. 

Ny ekonomisk förvaltning

Från och med april kommer Nordstaden Stockholm AB att vara föreningens nya ekonomiska förvaltare.  

Rensning av cyklar

Det är många cyklar (särskilt i källaren) som inte verkar användas/är trasiga och bara står och skräpar. Styrelsen har därför påbörjat en rensning bland cyklarna. Första steget har varit att samtliga cyklar märkts upp med band. Sitter bandet kvar, kommer cykeln om några månader att flyttas till ett låst källarförråd där den förvaras i ytterligare några månader. Om ingen hör av sig då heller, slängs/skänkes cykeln. Vill man inte bli av med sin cykel behöver man alltså endast ta loss bandet från cykeln. Då kan vi i styrelsen lätt skaffa oss en överblick över vilka cyklar som faktiskt används och således ska stå kvar. 

Elsopor

I behållaren för elsopor får endast mindre elkomponenter slängas. Större avfall som knappt får plats, samt elskrot som slängs i t ex förpackning/kartong får föreningen betala straffavgifter för. Det drabbar med andra ord alla medlemmar. 

Blandsopor

Egentligen en självklarhet men tyvärr behövs en påminnelse; när en soptunna är full (dvs när locket inte längre går att stänga) – kasta soporna i nästa soptunna som står precis bredvid. Står soptunnorna öppna så kommer det dels börja lukta, men även dra till sig mer flugor och skadedjur än nödvändigt.

Svängdörren 9D

Vi alla får hjälpas åt att hålla dörren mellan trapphuset och portiken stängd. På så sätt spiller vi inte en massa värme, vilket både är mer miljövänligt, samtidigt som vi kan spara en del pengar. 

Säkerhetsdörrar

Häromveckan fick tekniker komma ut för att åtgärda en medlems strulande säkerhetsdörr. Tydligen berodde felet på grus som hade fastnat vid tröskeln. Det kan alltså inte skada att hålla lite extra rent nu i dessa vintertider när vi släpar med oss en del grus in i huset.