Author Archives: Thorsten Schugk

Information om stambyte

Den 13/6 informerade tidigare styrelse om ett stundande stambyte av köksstammar. På mötet lyftes många frågor och synpunkter.

Nuvarande styrelse kommer därför gå igenom frågor och synpunkter med föreningens förvaltare i detalj och en ny plan kommer att tas fram för de åtgärder som behövs när det gäller stammarna.

Det kommer inte påbörjas något stambyte i september. När ett stambyte blir aktuellt kommer vi att informera om detta i god tid.

Underhållet av fastigheten är viktigt för att våra lägenheter skall behålla sitt värde och vara attraktiva att bo i både idag och i framtiden.

Styrelsen

Underhåll av trädgård och mark (sandupptag och beskärning av buskar)

Denna vår kommer CEMI att avisera för sandupptag på asfaltytor samt parkeringen. Var vänlig respektera dessa tider. Detta kommer ske innan vårstäddagen.

CEMI kommer även ta bort det döda trädet vid parkeringen och plantera dit ett nytt likvärdigt i storlek. Trädgårdsfirman kommer sköta ALL beskärning av buskar, häckar och träd i Majhills och Mäster Simons gemensamma trädgård, vilket kommer aviseras i förväg.

Vi undanber oss att ni själva gör detta då trädgårdsmästaren har en långsiktig plan för föreningens framtida växtlighet.

Renovering av soprummen vid 9A och 9D vecka 21-22

Tisdag den 21/5 kommer Cemco Tätskikt att renovera våra slitna soprum. De börjar i soprummet i 9A. Hushållssopor och matavfall kommer kunna slängas i soprummet vid port 9D. Var vänlig hjälps åt att se till att denna dörr hålls öppen för alla under denna period. Vi har även beställt extra hämtning av sopor under denna tid. När soprummet i 9A är klart kommer de börja renovera soprummet vid 9D.

Vid frågor var vänlig kontakta ansvariga styrelsemedlemmar under denna period;

Kajsa Longhi och Göran Eriksson

Under denna period kommer det inte finnas möjlighet att återvinna tidningar eller elavfall.