Category Archives: Okategoriserade

PÅMINNELSE: Arbete på de liggande avloppsstammarna

Måndagen den 21 augusti kommer arbetet på de liggande avloppsstammarna i källaren att påbörjas.

För de som har förråd under 9C sker överlämning av nyckel 18e augusti mellan kl 07.30-09.00. i port 9A.

Stambytet i källaren kommer att pågå enligt följande och information nedan avser samtliga lägenheter: Vatten och avlopp får inte nyttjas mellan kl 08:00 till 16:00.

Vid respektive tidsperiod så är vattnet avstängt och avloppet urkopplat.

Boende får inte hälla ned någon vätska i diskho/dusch/toalett.

9A
Start 21/8
Slut 23/8
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten som vanligt.

9B/C/D
Start 28/8
Slut 22/9
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten som vanligt.

Information om vilka förråd som behöver tömmas finns på hemsidan sedan tidigare, https://brfmajhill.com/

Toalett under avstängningen

Under perioden kommer två bajamajor att finnas ute på gården tillgängliga för samtliga boende. Föreningen Mäster Simons är även vänliga och låter oss använda deras toalett i tvättstugan. Tvättstugan hittar ni på Mäster Simons Väg 12, en trappa ned.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Information till medlemmar gällande avloppsstammar i källaren

Som tidigare informerats kommer arbetet på de liggande avloppsstammarna i källaren att påbörjas måndagen den 21 augusti.

Stambytet i källaren kommer att pågå enligt följande och information nedan avser samtliga lägenheter:
Vatten och avlopp får inte nyttjas mellan 08:00 till 16:00.

Vid respektive tidsperiod så är vattnet avstängt och avloppet urkopplat.

Boende får inte hälla ned någon vätska i diskho/dusch/toalett.

9A
Start 21/8
Slut 23/8
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten såsom vanligt.

9B/C/D
Start 28/8
Slut 22/9
Därefter går det återigen att nyttja avlopp/vatten såsom vanligt.

Följande förråd i 9A behöver tömmas: 

11/9014, 13, 14, 21

Vid behov finns ett större förråd i 9A där förvaring kan ske, dock delas denna yta med övriga boende i föreningen som också väljer att förvara sina saker i förrådet. Förrådet kommer att vara låst med en nyckel som enbart styrelsen har tillgång till. D.v.s. saker som ställs in i förrådet kommer inte att vara tillgängliga under arbetets gång. Boenden som behöver flytta sina saker till det stora förrådet kan göra detta den 16/8 kl 18:00

Styrelsen tar inte ansvar för eventuella lösören som försvinner vid förvaring i stora förrådet. För förvaring på denna yta är det först till kvarn som gäller. Blir utrymmet fullt återfinns inga andra förvaringsmöjligheter.

När förråden i 9A är tömda behöver hänglåset inte hängas tillbaka. Förråden ska vara öppna.

Följande förråd under 9C behöver rensas så att det är 1 meter fritt kring avloppsrören i taket:

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 9003, 9011, 9012, 9013

Vi vill även uppmana er att tömma förråden på känsliga och värdefulla saker.
Styrelsen tar inte ansvar för de eventuella saker som försvinner/skadas.

För de som har förråd under 9C sker överlämning av nyckel 18e augusti mellan kl 07.30-09.00.

_____________________________________________________________________________________________________

Under vecka 33 kommer det finnas en container uppställd på gården där medlemmar kan göra sig av med sitt skräp, då vi misstänker att många passar på att rensa sina förråd.

_____________________________________________________________________________________________________

Information för er som inte hämtat ut er nyckel sedan tidigare:
Önskar man att få sin nyckel åter får man ringa Nicklas på 070 758 22 08, medtag ID. Det finns möjlighet att återfå nyckeln under veckorna V27-V29.

Lägenhetsnr:
1202 – 9B
1102 – 9D
1101 – 9D
1201 – 9B
1301 – 9D
9002B (HGE Konsult) 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Information till medlemmar gällande avloppsstammar i källaren

Hej,

Måndagen den 21 augusti planeras arbete att genomföras på de liggande avloppsstammarna i källaren. Detta innebär att lösören i källarförråden behöver flyttas ca 1 meter från avloppsstammarna som går i källaren och att saker av värde bör flyttas ut ur förrådet.

Det är därför viktigt att vi alla tar vårt ansvar för våra egna förråd och gör det så lätt som möjligt både för oss och för entreprenören och ser till så att samtliga förråd är i ordning till den 21 augusti.

Vid byte av avloppet kommer stammarna stängas av. Exakt tidsplanering görs i början på augusti. Styrelsen återkommer med information så snart vi fått den.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Återlämning av nycklar i port D måndagen den 19e juni klockan 07.30-08.30

Hej! 

Nu är reliningen helt klar och återlämning av nycklarna sker i port D måndagen den 19e juni klockan 07.30-08.30. Vet man med sig att man saknar sina nycklar och bor i port B, C och D kan man hämta dem där. Detta kommer att bli sista gången för återlämning av nycklarna, sedan kommer de att ta dem till sin företagsadress i Tullinge. 

Mvh Christoffer Asplund

KA vvs service AB

Mekanikervägen 1

14633 tullinge

Mobil; 0704224308

Information från KA VVS

ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR

Nu är alla arbeten klara i port B och C.

Tisdag den 30e maj kommer Christoffer stå i PORT B från klockan 07.30-09.00 
Ta med eran kvittens ni fick av mig så jag vet att ni är nycklarnas ägare.

Skulle du inte kunna den utsatta tiden får ni ringa mig på 0704224308 så försöker vi lösa det på annat håll.

Med vänlig hälsning

Christoffer Asplund
Kvalitetsansvarig för projektet
KA Vvs Service AB

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Bostadsrättsförening Majhill kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Datum/tid: Onsdagen den 24/5-23 kl 18:30

Plats: Portalen, Enköpingsvägen 9D 

Dagordning 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

6. Godkännande av dagordning 

7. Val av två justerare

8. Val av minst två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

11. Genomgång av revisorernas berättelse

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

17. Val av styrelsens ordförande 

18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

19. Presentation av HSB-ledamot 

20. Beslut om antal revisorer och suppleant 

21. Val av revisor/er och suppleant 

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

25. Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen 

  • Förslag till att anta nya stadgar, 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening.
  • Motion #1, Information
  • Motion #2, Fastighetsägaransvar
  • Motion #3, Redogörelse laddplatser
  • Motion #4, Redogörelse relining

26. Föreningsstämmans avslutande

Årsredovisning 2022 skickas ut separat.

Valberedningen presenterar sina förslag på stämman.

Hälsningar
Styrelsen