Det kommer grävas upp gamla plantor i trädgården måndag 13/5

För att sanera råttgångar under jord kommer det grävas upp en del framför port 9A mot innergården. Lämplig återställning är under utredning just nu, men det kommer planteras nytt i sommar. Fler cykelparkeringar utanför 9A kommer anläggas i ett senare skede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.