Author Archives: Thorsten Schugk

Information om fortsatt undersökning av köksstammar

Första steget i analysen av köksstammarnas skick har nu genomförts. I detta steg räckte det med att entreprenören besökte ett fåtal lägenheter då entreprenören kunde genomföra huvuddelen av detta arbete genom rensluckor på vinden.

Samtliga huvudstammar har filmats och vi kommer snart att gå vidare med nästa steg för att få en bild av sticken till stammen (sticken är rören från köksavloppet till stammen). Detta kommer att ge en komplett bild av köksstammarnas status.

Detta steg kommer att innebära behov av tillträde till samtliga lägenheter. En ny avisering kommer att anslås när åtgärden är inplanerad.

Vi beklagar den olägenhet detta eventuellt orsakar, men det är nödvändigt för att vi skall kunna vidta rätt åtgärder framöver.

Tack för er förståelse och er hjälp!


Styrelsen Brf Majhill

Tillträde till alla lägenheter den 22/9

Styrelsen har uppdragit åt KA VVS att genomföra filmning av köksstammar i vår fastighet. Det är Christoffer Asplund (070-4224308) som är ansvarig på KA VVS för arbetet.

Arbetet kommer att utföras mellan 08:00 – 17:00 den 22/9. För att undvika extra kostnader ber vi er planera för detta besök genom att antingen:

– Vara hemma i lägenheten mellan kl 08:00 – 17:00
– Lämna er nyckel uppmärkt med ert namn till styrelseledamot Marta Brodersen, 9A, (073-6412136) senast kl 21:00 den 21/9, dvs dagen innan filmningen
– Lämna er nyckel uppmärkt med ert namn i brevinkastet vid undercentralen på nedre botten i trapphus 9B

Om ni lämnar er nyckel (antingen i brevinkastet till undercentralen 9B eller hos Marta Brodersen) kommer den att kunna hämtas mellan 17:00 – 21:00 hos Marta Brodersen.

Det är viktigt för ett korrekt resultat av filmningen att KA VVS får tillgång till alla lägenheter och därför vill vi vänligen påminna om att ni enligt bostadsrättslagen är skyldiga att lämna tillträde för underhållsåtgärder som föreningen behöver uträtta i era lägenheter. Vi ber er därför underlätta detta arbete genom att vara tillgängliga enligt ovan på utsatt dag och tid.

Inför besöket behöver ni flytta saker som står vid avloppet i köket. Tömma eller ta bort skåp eller lådor som är i vägen för avloppet.

Stort tack på förhand för er medverkan!

Styrelsen Brf Majhill

Information om filmning av köksstammar

Styrelsen håller på att analysera underlaget för beslut om stambyte av köksstammar.
Det har visat sig att underlaget är knapphändigt och den filmning med tillhörande
protokoll som ligger till grund för slutsatser är utförd 2019.

Därför har styrelsen beslutat att genomföra en ny filmning för att ha aktuellt och
korrekt underlag för beslutet. Inom kort kommer en entreprenör genomföra denna
filmning.

För dig som lägenhetsinnehavare innebär det att entreprenören
kommer att behöva tillgång till din lägenhet vid själva filmningen.

En separat avisering om denna filmning kommer att ske. Våren 2022 genomfördes
filmning av WC-stammar för att undersöka skicket på dessa. Resultatet visade på att
ingen omedelbar åtgärd behövs, utan att dessa stammar klarar sig i flera år till. Av
denna anledning kommer den nya filmningen enbart fokusera på köksstammarna.

Styrelsen BRF Majhill

Information om stambyte

Den 13/6 informerade tidigare styrelse om ett stundande stambyte av köksstammar. På mötet lyftes många frågor och synpunkter.

Nuvarande styrelse kommer därför gå igenom frågor och synpunkter med föreningens förvaltare i detalj och en ny plan kommer att tas fram för de åtgärder som behövs när det gäller stammarna.

Det kommer inte påbörjas något stambyte i september. När ett stambyte blir aktuellt kommer vi att informera om detta i god tid.

Underhållet av fastigheten är viktigt för att våra lägenheter skall behålla sitt värde och vara attraktiva att bo i både idag och i framtiden.

Styrelsen

Underhåll av trädgård och mark (sandupptag och beskärning av buskar)

Denna vår kommer CEMI att avisera för sandupptag på asfaltytor samt parkeringen. Var vänlig respektera dessa tider. Detta kommer ske innan vårstäddagen.

CEMI kommer även ta bort det döda trädet vid parkeringen och plantera dit ett nytt likvärdigt i storlek. Trädgårdsfirman kommer sköta ALL beskärning av buskar, häckar och träd i Majhills och Mäster Simons gemensamma trädgård, vilket kommer aviseras i förväg.

Vi undanber oss att ni själva gör detta då trädgårdsmästaren har en långsiktig plan för föreningens framtida växtlighet.